Vi kräver Daniel Helldéns avgång !

Vi har genomskådat Daniel Helldén och hans till stor del kontraproduktiva ”miljöagenda” där skådebröd och ett närmast extremistiskt förhållningssätt dominerar agendan.

Att som i dagsläget ställa alla Stockholms trafikanter, oavsett sätt att ta sig fram mot varandra, i stället för att hitta gemensamma trafiklösningar där mesta möjliga samverkan i trafiken leder till att Sveriges huvudstad och kranskommuner fungerar logistiskt är inte på något sätt acceptabelt.

Inte heller den befängda idén om att elcykelsubventioner och avgiftsbelagd parkering i Stockholms utkanter skulle vara lösningen på Stockholms logistiska problem är acceptabel.

Vi kräver att snöröjningen prioriterar gångbanor, trottoarer och busshållplatser där majoriteten av dom mest oskyddade medborgarna rör sig, inte som nu enbart cykelbanorna.

Vi anser att vägtrafiklagen ska tillämpas lika för alla trafikanter oavsett färdsätt.

Vi vill ha en fungerande huvudstad, inte en experimentlekstuga för en minioritetspolitiker som inte har förstått sin roll, uppdrag och bristen på demokratiskt mandat.

Vi kräver Daniel Helldéns avgång omgående, utan reservationer och utan välbetalda ”bakdörrar” där ytterligare skattemedel förskingras.

 

32E79F82-72EA-4EF8-A6F5-8C9E901070C4.jpeg


Magnus Forsman för den ickepolitiska samlingsgruppen ”Vi kräver Daniel Helldéns avgång”    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Magnus Forsman för den ickepolitiska samlingsgruppen ”Vi kräver Daniel Helldéns avgång” kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte ditt telefonnummer på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...