Vi kräver att Region Norrbotten ändrar förlossningsrutinerna för igångsättning!

Region Norrbotten meddelade nyligen att de avvaktar med nya förlossningsrutiner trots ny information genom Swepis-studien (sambandet mellan sen igångsättning och dödfött barn). Först vid eventuellt nya nationella riktlinjer kommer region Norrbotten ändra vecka för igångsättning. 
Vi KRÄVER att regionen ser över sitt beslut och ÄNDRAR rutinerna redan NU.


Föreningen Våga Vägra Förlossningsskador gm Hanna Öhman    Kontakta namninsamlingens skapare