VI KRÄVER ATT NEUTRALITETSPOLICYN INFÖRS I DEN OFFENTLIGASEKTORN

Slöjförbud_31.png

 

VI KRÄVER ATT NEUTRALITETSPOLICYN INFÖRS FÖR ALLA ANSTÄLLDA INOM DEN OFFENTLIGA SEKTORN!

 

 

Med anledning av att EU-domstolen nu har fattat ett prejudikat som gör att NEUTRALITETSPOLICYN nu gäller i ALLA medlemsländer i hela EU, så kör vi nu igång en stödkampanj för dess införande inom all offentlig sektor.
https://www.facebook.com/Var.Asikt.Pa.Riktigt/posts/611596882360121

 

Vi ställer oss 100% bakom ett KRAV på att NEUTRALITETSPOLICYN införs för ALLA anställda inom den offentliga sektorn!

 

Vi uppmanar även alla att genom hot om BOJKOTT ställa samma krav på företag inom den privata sektorn om inte även de inför det samma. Framförallt om de förser allmänheten med varor och tjänster i privata hem och eller på offentlig plats.

 

Neutralitetspolicyn innebär att en arbetsgivare som har infört en skriftligt uttalad neutralitetspolicy på arbetsplatsen/företaget/organisationen har laglig rätt att neka att anställa personer och även att avskeda anställda som trots uppmaning vägrar upphöra med att bära synliga politiska, religiösa och eller andra åsiktsideologiska symboler och andra attribut som strider mot arbetsplatsens neutrala ställningstagande.

 

Symboler som berörs är utan undantag samtliga politiska, religiösa och åsiktsideologiska så som t.ex. märken/kläder som kan betraktas ge stöd för eller emot åsikter som partipolitik, religionstillhörighet, sexuell läggning, andra länder och extremistiskt totalitära våldsideologier som nazism, fascism, kommunism och islamism.

 

Tydliggörande undantag från detta är: Svenskaflaggan, Svenska läns och kommunsymboler, partisymboler i informativt syfte på platser där man kan förvänta sig att politiker befinner sig för sin yrkesutövning, andra yrkessymboler på platser där det går att förvänta sig att bärare befinner sig för sin yrkesutövning, på platser för skådespeleri/teater och eller andra platser som i allt övrigt går att betrakta som slutna sällskap eller är av ett direkt informativt syfte.  

 

Det är djupt beklagligt att något så här självklart skall vara nödvändigt att sätta i skrift men när det har spårat ur så förskräckligt som det har gjort i samhället så är det en absolut nödvändighet tyvärr.

 

Detta handlar INTE på något sätt om att ta avstånd från andra människor inte heller att ha för avsikt att göra någon illa utan precis tvärtom, genom att ta starkt avstånd från odemokratiska totalitära våldsideologier och sjukliga åsikter som uttalat förespråkar förtryck och att fysiskt/psykiskt skada sina medmänniskor som är av en annan åsikt, tro, härkomst, kön och eller läggning.

 

Förbud/reglering innebär alltid en inskränkning på våra demokratiska friheter, MEN när då en frihet missbrukas så kopiöst så att den isig inskränker på övriga friheter, rättigheter och även direkt underminerar de grundpelare som själva demokratin står på, så ja DÅ ÄR också ett förbud/reglering en oundviklig åtgärd tyvärr.

 

Att anställda på gemensamt skattefinansierade arbetsplatser tillåts få gå om kring som skyltdockor och göra reklam för totalitära våldsideologier är helt oacceptabelt och den offentliga sektorn SKALL vara neutralt så att ALLA kan känna sig välkomna där utan att behöva utsättas för obehag från kränkande symboler som står för våld och förtryck!

 

DU/VI alla har nu fått ett verktyg till att motverka extremism genom att med din/vår röst kunna påverka arbetsplatser, fackföreningar och politiker till rättelse inför valet 2018, så detta skall vi nu använda oss av för att få till en förändring! 

 

Var inte naiv och tro att politikerna kommer att göra jobbet åt dig om DU bara är tyst! Så gör din röst hörd och stöd denna kampanj DU också!

 

Vi vill vara mycket tydliga med att denna kampanj är partipolitiskt helt obunden så att stödja den innebär INTE på något sätt att du ger något stöd till något parti eller organisation, utan denna kampanj tillämpar i sig själv just den NEUTRALITETSPOLICY som den avser att stödja och inkluderar således INTE några andra frågor.

 

Så OM även DU håller med så dela denna information vidare och gilla även våra sidor!

 

Vi kommer att köra denna eventkampanj fram till valet 2018 så att de politiker som inte ställer sig bakom detta vet att de INTE kommer att bli omvalda då, så gå gärna in och markera ditt deltagande även på vår eventkampanj sida på Facebook här:

https://www.facebook.com/events/409682546072152/

 

 

Initiativtagare:

Mona Walter

Kenth A Sjölin

Merete Hodne

 


Vill även DIN organisation stödja denna kampanj och få sitt namn nämnt här nedan så meddela oss.

Stöds av:

Blåklockorna - Vår Åsikt På Riktigt - Vi säger NEJ till Regeringens erkännande av Palestina som stat

 

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Kenth A Sjölin lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...