Vi är värda mer! Vi vill få ut våra löner rättvist och snabbt, inte orättvist för att utjämna felaktigt satta löner och inte så sent som på septemberlönen.

Kommunal vill i år ha ett generellt lönepåslag på 1125kr/medlem inom Region Västernorrland.
Detta med tanke på att vi är i en inflation och det är mycket pengar per medlem i våra låglöneyrken samt att vi får ut vår nya lön till Kommunals medlemmar så tidigt som möjligt inför sommaren. I denna modell så riskerar vi heller inte att vissa medlemmar kan få lite och ingenting i en tid där alla behöver en bra löneökning där realsänkningarna och inflationen äter upp medlemmarnas pengar.
Vi är också i en tid där våra enhetschefer har bordet fullt med övrigt arbete, där vårt förslag skulle förenklat hela löneprocessen avsevärt.
Kommunals yrkande som vi vill trycka på som otroligt viktiga och där Kommunal och arbetsgivaren är långt ifrån varandra, är:  
Att löneutrymmet fördelas ut till arbetsplatserna, och fördelas till lönesättande chef.
Att det är hur den anställde har uppnått arbetsplatsens verksamhetsmål med de väl kända kriterierna som verktyg som utgör grunden till individuellt och differentierad lönesättning. Ej att utjämna löner eller reparera snedsitsar.

Vi är värda mer!

Tillsammans är vi starka!


Tony Olsson, Kommunal Sektion Region Västernorrland    Kontakta namninsamlingens skapare