Värna miljön i Tornedalen/Haparanda området.

Det finska skrotsmältverket Outokumpu har begärt och fått Finlands miljöministerium att medge ökade utsläpp av, för människor och miljö, farliga ämnen. Utsläppen är i sådan dignitet att de vida överstiger de samlade svenska utsläppen. Det gäller samtliga former av tungmetaller. Företaget  har inte beaktat EU regler om BAT eller annat. Det verkar som om man fullständigt ignorerar det faktum att man fördärvar miljön för människor, djur och natur för oöverskådlig framtid.

Vi kan läsa om ämnen som släpps ut, det är Kvicksilver, Cadmium, Dioxiner, Osmium, Sexvärt Krom med mera. Att som ledningen på företaget påstår, det inte påverkar människor och miljö nämnvärt, är ju rent nonsens. Hur kan en människ med någon form av samvete och eventuell inteligens påstå detta. Att komma med uttalanden som stider mot all miljöexpertis är befängt.

Humankapitalet får underordna sig monetärkapitalet i Finland, det är vad som gäller. Man har i andra sammanhang också struntat helt i miljöfaktorer vid etablering av industrier av miljöfarlig natur. Det finns ytterligare finsk industri som släpper ut miljöfarliga ämnen som direkt mynnar ut i Bottenviken via Kemi älv.

Hur länge skall de Svenska myndigheterna blunda för faktum att Tornedalen snart är en soptipp av miljöfarligt avfall?

Det är nu dags att sätta ner foten och protestera mot denna rovdrift av vår miljö och se till att framtiden för våra kommande generationer säkerställs så att Tornedalen går att leva i som den vackra naturbyggd det en gång i tiden har varit.