Vaccinpass? Absolut NEJ tack !!!

Vad Sverige behöver nu är att förena människor istället för att separera oss ytterligare. 
Vi behöver inte ökad kontroll från myndigheternas sida. Att ta till odemokratiska metoder såsom vaccinpass för att tvinga människor till att underkasta sig att spruta in ett vaccin i sin kropp, strider helt emot våra mänskliga rättigheter och mot grundlagen. Ingen ska behöva utsättas för en sådan press eller manipulation. Det är ohumant och klingar oerhört illa gentemot vårt demokratiska samhälle. 

Vi behöver istället hitta nya vägar att föra människor samman och ingjuta framtidstro. Det inkluderar att människan har en fri vilja över sina val. 

Skriv under för demokratin och den fria viljan! 

Denna namninsamling kommer att skickas till Amanda Lind och Lena Hallengren.