Vi kräver avtal med UCC

Akademiska sjukhuset kommer även detta år gå miste om kömiljarden  på grund av för långa väntetider till operation. De har en akut sjuksköterskebrist och en konkursmässig ekonomi. Trots detta har kötiden för den extremt resurskrävande kirurgin av bukhinnecancer plötsligt försvunnit. Operationerna av bukhinnecancer utförs på Akademiska sjukhuset av kirurger som saknar tillräcklig erfarenhet och kompetens från denna typ av behandling och utan öppen kvalitetskontroll.

Politikerna hävdar att det pga nuvarande lagstiftning inte är möjligt att skriva avtal för landstinget med Uppsala Cancer Clinic. Operationerna  på UCC utförs av en av världens ledande kirurger inom området och redovisar öppet sina resultat. UCC är idag det sjukhus som opererar flest patienter med bukhinnecancer i Europa.

Erik Weiman (M), Anna-Karin Klomp (KD), Lina Nordquist (F) och Johan Örjes (C) hävdar i sin debattartikel i UNT 10/11 att de "vänt på varje sten" för att nå ett sammarbetsavtal med UCC och hänvisar till nuvarande lagstiftning. Detta innebär i realiteten att det bara är välbärgade medborgare som i fortsättningen har möjlighet att få den bästa behandlingen.

Vill vi ha en vi ha en klassindelad och ojämlik vård i Sverige där plånbokens storlek är avgörande för chansen till ett långt liv?