Uppror mot e-hälsomyndighetens val att ta bort insynen av barnens mediciner och vårdbesök

När barnen blir 13 år så kan inte längre föräldrar beställa medicin åt sina barn, inte heller logga in på 1177 för att utföra vårdärenden. Föräldrar har inte heller tillgång till någon medicinlista från apoteket vilket försvårar mångas vardag. 

Många föräldrar behöver ha tillgång för att kunna förnya recept, beställa mediciner, boka om besök hos en vårdinrättning eller enkelt bara kunna skicka ett meddelande till en specifik vårdgivare. 

Vi är många som har barn med diagnoser eller med allvarliga sjukdomar som är beroende av att hålla koll på när nästa uttag kan göras, sambeställa mediciner till familjen från apoteket via internet eller få tag i en vårdgivare utan att sitta i långa telefonköer. Denna möjlighet är borttagen. 

Barn som är 13 år kan inte ens logga in på 1177, så inte ens dom har möjligheten att kunna utföra ärenden. 

E-hälsomyndigheten menar på att denna spärr är gjord pga integritetsskäl, för att barn exempelvis ska kunna skaffa p-piller utan att föräldrarna vet. Om så är fallet, varför inte bara lägga en blockad mot vissa läkemedel istället för att försvåra en redan ansträngd vardag för många? 

Ska tex ett barn med autism nivå två hålla reda på när dennes medicin behöver förnyas eller hur man ens går till väga? 

Med denna namninsamling vill vi förändra beslutet och få till en ändring som ger tillbaka föräldraansvaret och rätten att kunna beställa mediciner, få ut medicinlista och utföra vårdärenden åt barn över 13 år också! 

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Emma, Hjärnbrus överlämnar min underskrift till dem som har makt över frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...

Facebook