Upprop till namninsamling: Svedala IF hotas av vräkning från klubbstugan

Svedala IF är en av Skånes äldsta fotbollsföreningar och föreningens kärna är barn- och ungdomsverksamheten, som är 15:e störst i Skåne. Föreningen har de senaste 5-6 åren haft tillgång till en barackpaviljong på Aggarpsvallen. I barackpaviljongen finns klubbstugeutrymmen, omklädningsutrymmen, tvättutrymme och förråd.

Klubbstugeutrymmena innehåller tre kontor(kansli), mötesrum, samlingslokal, kiosk och pentry. För att nå en överenskommelse med Svedala kommun, som innebär att Svedala IF får fortsatt tillgång till klubbstugeutrymmena, har föreningen lovat att utan diskussion lämna omklädningsutrymmen, tvättutrymme och förråd för att använda motsvarande utrymmen i den nya sporthallen (Aggarpshallen). Detta trots att Aggarpshallen ligger 0.3 km från de befintliga fotbollsplanerna på Aggarpsvallen.

Svedala IF:s ansträngningar har nu, istället för i en överenskommelse, resulterat i att kommunen, efter höstens val, hotar ta beslut om att vräka föreningen. Vräkningen innebär att Svedala IF hänvisas till att använda utrymmen i Aggarpshallen, som är gemensamma med alla de föreningar som skall utnyttja Aggarpsvallen och Aggarpshallen. 

Svedala IF kan alltså tvingas från klubbstugeutrymmena med kansli i barackpaviljongen till mycket sämre lokaler i Aggarpshallen, som föreningen dessutom måste betala mångdubbelt för. Att ta bort Svedala IF:s klubbstugeutrymmen får också negativa följder för kommunen, som tvingas bygga någon form av ersättningsbyggnad med kiosk och toaletter för Aggarpsvallens befintliga konstgräsplaner. Det viktigaste för kommunen är tydligen att Svedala IF tvingas flytta till Aggarpshallen, trots att föreningen redan 2015, innan Aggarpskolan och Aggarpshallen började byggas, i skriftliga yttranden till detaljplanen påpekade hur väsentligt det är med en egen klubbstuga med kansli.

Vräkningen från klubbstugeutrymmena kan få mycket stora konsekvenser för Svedalas barn och ungdomar, eftersom förutsättningarna att driva Svedala IF:s verksamhet, med mer än 500 barn och ungdomar, försämras avsevärt. Försämringen är så markant att Svedala IF kommer att behöva omvärdera verksamhetens omfattning och överväga om det överhuvudtaget går att fortsätta. Möjligheterna att engagera 90 ideella ledare blir avsevärt mindre när det inte ens finns en egen klubbstuga, som den 110-åriga föreningen har haft så länge alla kan minnas.

Syftet med namninsamlingen är att medverka till att Svedala IF får behålla en egen klubbstuga och som liksom idag innehåller kansliutrymmen. Genom att underteckna denna namninsamling visar Du att Du anser att de politiker som skall styra kommunen efter höstens val, också skall vilja medverka till detta.

Här hittar du mer information

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Svedala IF överlämnar min signatur till dem som har makt över frågan.


ELLER

Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Facebook