Upprop mot toppstyrningen från SLSO:s primärvårdsledning

Vi vill att SLSO:s primärvårdsledning ska sluta med sin toppstyrning och istället låta oss på SLSO:s vårdcentraler utforma våra egna arbetssätt. Vi vill att förändringar genomförs i samråd med oss ute i verksamheten istället för att ogenomtänkta beslut tas över våra huvuden.

Vi vill inte bli tvingade att implementera olika saker som ser bra ut på ytan men i grund och botten försämrar för både patienter och personal.

Webtidbokningar i nuvarande system, 1177 och TakeCare, leder till att oselekterade, företrädesvis yngre patienter ofta bokar sig på ”fel” läkare. Detta leder till dålig kontinuitet, undanträngning av äldre, sjukare patienter och dåligt utnyttjande av vår tid.

Förutsättningen för webtidbokningar skulle vara ett bättre, anpassat system där kroniker och äldre patienter kan boka årskontroll till SIN EGEN husläkare och där akutbesök endast kan bokas efter ifyllande av triageringsformulär. Vi vill värna kontinuiteten inom allmänmedicinen och inte bara tillgängligheten för de friskaste.

Fem timmar längre öppettider per vecka leder till att resursstarka patienter som jobbar får ytterligare ett fåtal sena eller tidiga läkartider att boka. Detta på bekostnad av det dagliga teamarbetet som sker när all personal är på plats. Mycket tid ägnas åt att få till krystade schematekniska lösningar för att få arbetstiderna att gå ihop istället för att ägna tiden åt patientarbete. Dessutom blir det ett mycket sårbart system vid sjukdomar och ledigheter. Framför allt på små och medelstora vårdcentraler.

Videoläkarbesök ska ses som en möjlighet men inte som tvång. Det är upp till varje enskild vårdcentral att bestämma hur man ska möta patienternas efterfrågan på dessa tjänster.

Alla förändringar som SLSO:s primärvårdsledning vill driva igenom är anpassade till yngre och friskare patienter i nån sorts kapplöpning med vårdappbolagen. Men ska inte vi inom SLSO i första hand vara till för de sjukaste patienterna? Som det står i HSL: ”Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården.”

Om SLSO:s primärvårdsledning inte kan ta till sig dessa argument som de har fått höra om och om igen från oss alla, för patienternas och vår arbetsmiljös bästa, så har vi inte förtroende för ledningen längre.

VI KRÄVER att kravet om 50 procent webtidbokningar, kravet om längre öppettider och kravet om videoläkarbesök omedelbart dras tillbaka och istället införes på frivillig basis innan tydligare konsekvensanalys och vetenskapligt stöd för detta finns.


Magnus Isacson, husläkare, Johannes HLM    Kontakta namninsamlingens skapare

Facebook