UPPROP mot skjutvåldet i Södertälje!

UPPROP mot skjutvåldet i Södertälje  

Vems liv är värt att sörja? Vems liv är värt att skydda? Vilka får leva värdiga liv? 

2015 definierade Polisens särskilda utredare Ronna som ett av många utsatta områden i Sverige. Enligt lokalpolitiker och polisen i Södertälje har det gjorts väldigt mycket för att komma åt den organiserade brottsligheten. Men det verkar inte ha hjälpt. Arbetet med att stoppa rekryteringen av unga till kriminella nätverk har misslyckats och vi ser hur allt yngre barn rekryteras. 

Vad har då kommunen gjort för till exempel Ronna efter att det definierats som ett utsatt område? 

• Har det inrättats en Familje-central? Nej. 
• Finns det en träffpunkter för medborgare? Nej. 
• Finns det ett bibliotek? Nej. 
• Finns det en konsthall eller ett museum? Nej. 
• Finns det tillräckligt många Fältare? Nej. 
• Har storleken på skolklasserna minskats? Nej. 
• Finns fler kuratorer och familjepedagoger? Nej.

Vad arbetar då kommunens kultursamordnare och demokratiombud med? Ingenting. Vi har nämligen inte en sådan i vår kommun.

Vi hävdar att det förebyggande arbetet inte varit tillräckligt. Vi menar att det går att se i mordstatistiken. Kultur- och demokratistärkande insatser lyser med sin frånvaro i Ronna och i andra områden med liknande problembild. Nätverken fyller på med nya barn kontinuerligt, för de är verkligen barn när de rekryteras. Vi måste strypa den tillförseln. Så små barn som 9-10-åringar tillfrågas på lekplatsen om de vill vara med och tjäna pengar på Cannabis. 

Vi vill leva på lika villkor som alla andra människor i Sverige. Att södertäljes barn ska leva på lika villkor som alla andra barn i Sverige. Vi vill ha samma samhällsservice som finns i andra bostadsområden. Vi vill ha värdiga liv och leva värdigt. Sverige betraktades för inte alls länge sedan som ett av världens mest fredliga och trygga länder. Alla måste se sitt ansvar i att det inte längre är det. Vi ska med samlad och enad kraft outtröttligt försvara vår demokrati. I det arbetet bär vi alla ett ansvar, såväl kommunen som civilsamhällsaktörerna. Politiken ska skapa förutsättningar för det arbetet. Det betyder att civilsamhällets roll i det förebyggande arbetet bättre bör tas till vara. Så att barnen får en jämlik utbildning och ges meningsfull fritid, det är grundläggande för demokratin  

Vi lutar oss mot barnkonventionen som lag och kräver att den skall efterlevas också i Södertälje. Den gör enligt artikel 31 gällande att barn har rätt till vila, fritid, rekreation och deltagande i det kulturella och konstnärliga livet. Enligt artikel 33 har alla barn rätt att skyddas mot olaglig användning av narkotika. Enligt artikel 2 har alla barn samma rättigheter och lika värde, ingen får diskrimineras.  Vi önskar att regeringen visar sitt stöd och intresse för utmaningarna i Södertälje genom ökad närvaro och handlingskraftiga politiska åtgärder. Vi efterfrågar resurser som kan bryta denna negativa utveckling.  

Våra krav är rimliga.Våra krav är följande: 

1)     Att Södertälje kommun tar fram en handlingsplan som grundar sig i det förebyggande preventiva arbetet mot organiserad brottslighet för varje sektor i kommunen. Denna handlingsplan skall förankras och arbetas fram med civilsamhällsaktörer. 

 2)     Det ska finnas föräldrastödsprogram i samverkan med civilsamhällsaktörer som möter målgruppen i sina dagliga verksamheter, anpassade för olika målgruppers och organisationers behov. 

 3)     Kunskapshöjande insatser om demokratiska processer, mot machonormer och rasism i hela vår stad. 

Vi som ställer oss bakom uppropet är civilsamhällsaktörer i Södertälje: 

1. Läsfrämjarinstitutet
2. Hyresgästföreningen Södertälje/Nykvarn
3. Hagabergs folkhögskolan
4. Oktoberteatern
5. Kvinnovation
6. Assyriska kulturföreningen
7. Suroyo-tv
8. Livet Bitch! Scenkonst
9. Assyriska fotbollsföreningen
10. Bethnahrin kvinnoförbund i Sverige
11. Syrianska/Assyriska riksförbundet i Sverige
12. Bethnahrin kulturcentrum
13. Babylon Media föreningen
14. Syriac Cross/Sverige
15. Södertälje Fotbollsklubb
16. Grafikens hus
17. Musikteater 89
18. Assyriska kvinnoförbundet
19. Assyria Media Institutet
20. Suryoyo Sat
21. Ikoro
22. Bättre ungdom
23. Lebi Skol IF
24. Tjejhuset
25. Barnenshus
26. Syrianska FC
27. S:t Jacob församling
28. Mor Afrem församling
29. S:t Ansgars katolska församling 
30. Syrisk ortodoxa kyrkan patriarkaliska ställföreskapet i Sverige
31. Mor Gabriel församling
32. Syriska Jazire Riksförbundet
33. Syriska riksförbundet
34. Jazire Familj Förening
35. Miljö och Ekologi förningen


Civilsamhället i Södertälje    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Civilsamhället i Södertälje kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...