Upprop gällande Stenhamraskolans utemiljö

Till alla föräldrar med barn på Stenhamraskolan samt övriga som vill stödja!

 

Sedan lång tid tillbaka har det uttryckts från flera håll till Ekerö kommun att skolgården på Stenhamraskolan är rejält eftersatt både vad gäller underhåll och utveckling samt anskaffning av ny utrustning.

 

Från kommunens sida har vi denna höst fått löfte om en ny gungställning, men i övrigt meddelar fastighetsförvaltaren att inga nya anslag finns för 2021 vad gäller utemiljön på Stenhamraskolan.

 

Kommunen fick ett omfattande brev med foton i september, där det beskrivs vad som skulle behöva ordnas/införskaffas, men förutom att en ny gungställning beställts är inga övriga åtgärder planerade.                                                                                             

 

Detta är inte rätt p g a flera anledningar:

  • Barnen har rätt till en god och stimulerande miljö som främjar lek och kreativitet! (uttrycks f ö dessutom i Barnkonventionen som är lag i Sverige fr o m 2020)
  • Lek och kreativitet stimulerar inlärning och förhindrar konflikter!
  • Barn behöver ha det fint, de påverkas av färg och form och gröna miljöer, det ger både glädje och lugn!
  • P g a Covid-19 är det ännu mer viktigt att barnen vistas ute!
  • Skärmtid och digitala spel lockar barn till mer och mer stillasittande och det är därför jätteviktigt att balansera upp med alternativ på skolgården!
  • Vi föräldrar betalar skatt och även avgift för fritids - detta ska bl a gå just till att våra barn har en god miljö i skolan!

 

För att försöka påverka och ändra felaktiga beslut och bristfällig planering, inbjuder vi er att skriva på denna lista!

 

Hälsningar, 

Maria Nordenback-Kress & Therése Kallur

Föräldrar till barn i åk 1


Maria Nordenback-Kress    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Maria Nordenback-Kress överlämnar min underskrift till dem som har makt över frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...

Facebook