Upprop för våra barn och deras pedagoger!

257821328_10158796839440863_8306456910870146633_n_(2).jpgDetta upprop riktar sig till Linköpings kommun.

 

Linköpings kommun fick under läsåret 2021 ett minskat statsbidrag (för mindre barngrupper inom förskola) motsvarande cirka 25 miljoner kronor. Inför 2022 saknas det uppskattningsvis 40 miljoner kronor.

 

Linköpings kommun är en ekonomiskt välmående kommun och överskottet i år förväntas uppgå till miljardbelopp. Trots detta har delar av politiken beslutat att inte kompensera för de uteblivna bidragen vilket innebär att besparingar har gjorts och görs redan idag, samt att ytterligare neddragningar kommer att krävas framåt. Det drabbar personal, barn och föräldrar.

 

Såvida inte andra politiska beslut fattas.

 

Hög sjukfrånvaro, vikariebrist och inställda pedagogiska aktiviteter är numera ett normaltillstånd. Uteblivna raster, övertidsarbete, pusslande med schema, byten av pass, brist på återhämtning, långtidssjukskrivningar. Förskolor läggs ner, barn förflyttas och personal omplaceras som klossar.

 

Linköpings kommun, i egenskap av huvudman, bör arbeta aktivt för att motverka dessa tvära ekonomiska kast med besparingar som följd. Förskolan är en av samhällspelarna och att skapa stabilitet bör vara kommunens huvudmål.

 

Linköpings kommun kan visa att man hörsammar förskolans personal och barns behov av stabilitet genom att inledningsvis kompensera för det uteblivna statsbidraget 2021/2022. Vidare krävs ytterligare satsningar för att säkerställa den pedagogiska verksamheten och garantera en god arbetsmiljö.

 

Det här är en namninsamling som ställer sig bakom Förskoleupprorets och professionens krav på bättre arbetsvillkor och en trygg pedagogisk verksamhet.

#förvarjebarn #pressatläge


Upprop för våra barn och deras föräldrar! genom Meldina Daging och Emma Högström    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Upprop för våra barn och deras föräldrar! genom Meldina Daging och Emma Högström lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...