Upprop avseende hemvist för Tema Cancer

Vi vill härmed protestera mot förslaget till flytt av hemvist från GKS till Hubben på NKS A4:01 som nyligen presenterades vid temats läkarmöten. Förslaget uppfyller inte på något sätt de behov vi läkare har avseende hemvist.

Det finns väletablerad forskning om psykosociala och arbetsmässiga effekter av öppna kontor och flexibla aktivitetsbaserade arbetsplatser. All befintlig kunskap påvisar stora risker för försämring i fysiska och psykiska hälsomått, minskad koncentrationsförmåga, minskade kollegiala interaktioner och ökad stress.

För att uppfylla våra behov behövs möjlighet till:

1. Sekretess vid samtal med patienter och medarbetare

2. Att arbeta ostört och fokuserat med fysiskt material nära till hands

3. Videomöten utan att störa kollegor

4. Att kunna utnyttja oplanerade luckor i tidsschemat och inte riskera att behöva leta lämplig plats för administrativt arbete, även när de administrativa ytorna utnyttjas som mest vid arbetsdagens början och slut

5. Teamstärkande layout i lokalen med flera mötesplatser

6. Låsbara skåp för förvaring av bärbar dator, utskrivna patientjournaler mm

7. Förvaring av forskningsmaterial

Därför kräver vi:

1. Eget skrivbord som är höj och sänkbart. Dator med kamera. Diktafon vid anvisad plats och möjlighet till personanpassad skrivbordsstol och tangentbord.

2. Max 3-4 kollegor i samma rum

3. Att helt undvika arbete i öppet kontorslandskap

4. Att få sitta geografiskt nära kollegor och andra medarbetare inom samma sektion

5. Några hyllplan vid varje skrivbord, men ytterligare förvaringsyta till forskningsmaterial o dyl. Låsbara skåp till alla är en nödvändighet.

6. Flera ytor där lunch kan intas i mindre grupper utan köbildning och där samtal kan äga rum med kollegor ffa inom samma sektion

7. Omklädningsmöjligheter i närheten

Vi är alla medarbetare som är djupt engagerade i vårt arbete, vilket vi behöver ha möjlighet att sköta på ett effektivt och patientsäkert sätt.

Vi behöver fortsatt ha grundläggande och lagstadgade förutsättningar för att fortsätta bidra till gott patientomhändertagande, bra undervisning, högkvalitativ forskning och utveckling av Karolinska Comprehensive Cancer Center. Detta tillgodoses inte av den nu föreslagna hemvisten.

Stockholm 2021-05-17

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Una Kjällquist lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...