Uppmaning till riksdag och regering angående enskilda vägar på Gotland!

vagbom2webb1.jpg

De enskilda vägarna på Gotland är mycket viktiga för landsbygden. Många människor bor och driver företag, av olika slag, längs dessa vägar. Många leder även till fiskeplatser, badplatser samt natur- och kulturreservat. Det innebär att de används av många som inte bor, eller har mark, längs vägen. Detta har hittills fungerat, då Region Gotland skött underhåll och snöröjning på de vägar som haft statsbidrag.

Nu har dock Trafikverket efter inspektion och ommätning av ett antal vägar, omprövat statsbidraget. Som en följd av detta har flera vägar nyligen fått detta indrag. Per automatik drar då regionen in skötseln av de vägar som förlorat statsbidraget. Det är då helt upp till dem som bor vid och har mark intill vägen att svara för underhållet. Detta förutsätter bildandet av vägföreningar eller samfälligheter för att kunna ta gemensamt ansvar för vägunderhållet. Här väntar stora svårigheter och höga lantmäterikostnader för detta, utöver de kostnader som själva underhållet kräver. Dessutom tar det kanske tio-femton år innan alla vägar blivit fungerande samfälligheter.

Följden av detta skulle bli att besökare kommer att mötas av förbudsskyltar eller vägbommar vid vägar som går till bad- och fiskeplatser, natur- och kulturreservat etc. Får man stå för hela kostnaden själva vill man inte ha mycket annan trafik där. En utveckling som direkt motverkar strandskyddets syfte med tillgängliga stränder för allmänheten.

Gotland är på många sätt unikt när det gäller de enskilda vägarna, att vi haft kommunal och regional skötsel under en lång följd av år. Detta har medfört att öns landsbygder har varit öppna och tillgängliga för besökare. Det är av största vikt att det får fortsätta att vara så!  Den öppenheten är en av våra bästa tillgångar.  

Vi uppmanar riksdag och regering:

  • att ta ett större ansvar för de enskilda vägarna på Gotland, när regionen har en tuff ekonomisk situation och måste prioritera sina kärnverksamheter i första hand.
  • att ändra regelverket för enskilda vägar så att Trafikverket inte har någon grund för indragning av statsbidraget.
  • att se satsningen på vägarna som investeringar i gemensam infrastruktur, inte som bidrag.
  • att se att det är ett samhällsansvar att den service som vi alla gemensamt finansierar ska kunna nå ut säkert till alla.
  • att även i konkret handling skapa goda förutsättningar för utveckling på hela Gotland.
  • att se att pandemins följder har fått många att fundera på att bosätta sig på landsbygden, där vi har det kanske bästa fibernätet i Sverige.

att låta Gotland vara en förebild för hur framsynta politiker tänker om utveckling!


Anders Thomasson, Hela Sverige Skall Leva/Gotland    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Anders Thomasson, Hela Sverige Skall Leva/Gotland kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...