Uppmaning till kommunal Kristianstad

Uppmaning till kommunal med anledning av omarbetningen av modell för heltid.  

När handboken framtogs rådde vissa missuppfattningar om vad som var medlemmarnas önskemål.

Mycket försvar har hörts om delade turer och timbank för att alternativet att jobba varannan helg och resurspass upplevs som sämre.  

Vi önskar:  

  • Rätt till heltid-eller den sysselsättningsgrad den anställde önskar.  
  • Ökad grundbemanning så att man orkar jobba heltid.  
  • Behålla fasta scheman.        
  • Möjlighet att välja att behålla delade turer och var tredje helg. (Det ideala är var tredje helg utan delade turer för alla).  
  • Möjlighet att välja mellan resurspass eller timbank.
  • Inflytande över vilka arbetsplatser förutom den egna de ska utföras resurspass/timbank på så att medarbetaren kan känna sig trygg i arbetet, dennes kompetens tas till vara och kvalitén bibehålls.  
  • Natt är natt och dag är dag. Vi står fullt bakom er, Kommunal, i att natt är natt och dag är dag. Om arbetsgivaren hävdar att det är skadligt att jobba mer än 80% natt ska detta gälla som heltid.  
  • Ta bort 10-timmars regeln.

Therése Bengtsson    Kontakta namninsamlingens skapare