UPPHÄV UTVISNINGEN AV BUKET, 10 ÅR.

Buket är 10 år gammal. De senaste sex åren, alltså största delen av sitt liv, har hon bott med sin faster, hennes man och deras son här i Sverige. Fastern och hennes man fungerar idag som familjehem för Buket. Där känner hon sig trygg och älskad. Det är också den enda anknytningsfamilj Buket har. Hennes mamma lämnade familjen när Buket var mycket liten. Pappan, som tidigare även han bodde med sin syster och hennes man, lämnade henne för två år sedan. Kontakten med pappan har därefter varit mycket sporadisk, via "Whatsapp". De har inte setts "på riktigt" och man vet inte var han befinner sig.

För fyra månader sedan kom beslut från Migrationsverket om att Buket ska utvisas till Turkiet. Detta trots att man inte vet var de biologiska föräldrarna befinner sig. Någon annan person att knyta an till i Turkiet finns inte heller. Vi frågar oss hur man då tänker sig en god tillvaro och framtid i Turkiet.

Sverige skrev under Barnkonventionen 1 januari 2020. Där står bl. a att läsa:

Artikel 3.1 "Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets rättigheter."

Till barns rättigheter kan nämnas:

  • Rätt till liv, överlevnad, hälsa och utveckling.
  • Rätt att uttrycka sin mening. (Vilket ett 10-årigt barn är kapabelt till.)
  • Skydd och stöd från staten.

Att Sverige skrivit under Barnkonventionen förpliktigar! Det får aldrig stanna vid fina ord som inte efterlevs!

Avvänd din röst och visa att du står för humana värderingar och för barns rättigheter!

Detta upprop kommer att adresseras migrationsminister Morgan Johansson, samt Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik

/Anders Eriksson

Helena Ekendahl Ericsson (familjehemsmamma)


Helena Ekendahl Ericsson    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Helena Ekendahl Ericsson lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLER

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...