UNDERVISNING OM RASISM I SKOLOR !!!

Hej!

Vi är tre tjejer som sommarjobbar som kommunutvecklare på Barnombudet i Uppsala län. Vi heter Julia, Ubah och Shugri. Vi jobbar med ett projekt som handlar om att förebygga rasism genom att undervisa elever och lärare om ämnet i skolan. 

I dagens samhälle finns det alldeles för mycket orättvisor och allt för många barn utsätts för rasism i skolmiljön. Därför anser vi  att svenska skolor bör ta ett viktigt ansvar och undervisa lärare och elever kring rasism.Vi tycker att det är ett viktigt steg för att motverka och förebygga just rasism. 

Utanför den ordinarie undervisningen så brukar skolor hålla lärorika föreläsningar om viktiga ämnen såsom antimobbning eller ANDT (alkohol, narkotika, droger och tobak). Vi tycker att rasism är minst lika viktigt och borde tas upp i liknande sammanhang. Syftet med föreläsningarna  är att både elever och lärare ska kunna identifiera när någon utsätts för rasism och självklart stoppa det samt att de ska veta hur allvarligt rasism är. 

För att barn ska vara trygga i samhället måste en förändring ske. Inget barn borde utsättas för rasism på grund av sin etnicitet, hudfärg eller religion. Vi vill att alla ska lära sig att alla är lika mycket värda oavsett vad. Det borde vara självklart för skolor att ha vilja att motverka och föreläsa om rasism i skolan för att förebygga rasism redan vid tidigt ålder. 

Hjälp oss införa obligatoriska föreläsningar om rasism i Uppsala skolor!

 Om du kan, så kan vi, om vi kan, så kan de, om de kan, så kan alla. Allas underskrift är en förändring i samhället. Hjälp oss få ett tryggare skolmiljö för barn genom att skriva under! 


kommunutvecklare uppsala/barnombudet uppsala    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att kommunutvecklare uppsala/barnombudet uppsala lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLER
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...