Användarvillkor

Avtal om värdtjänst för namninsamlingar online

Senast uppdaterad: 2024-05-20

Detta avtal är mellan Skrivunder.com (Petitions24 Oy), härefter kallad Tjänsteleverantören, och författaren av namninsamlingen.

Tjänstebeskrivning

Skrivunder.com tillhandahåller en onlineplattform för att skapa och värd för namninsamlingar. Som skapare av en namninsamling anses du vara personuppgiftsansvarig och du bestämmer innehållet i namninsamlingen, vad som frågas av undertecknarna, ändamålen för behandlingen av deras personuppgifter, och hur länge personuppgifterna lagras.

Ålderskrav

Du måste vara minst 18 år gammal.

Avstängning och uppsägning av konto

Vi förbehåller oss rätten att stänga av eller avsluta ditt konto och neka all nuvarande eller framtida användning av tjänsten.

Namninsamlingens författares ansvar

Författaren av namninsamlingen samtycker till att tillhandahålla allt nödvändigt innehåll för namninsamlingen och är ensam ansvarig för innehållets korrekthet och laglighet.

Immateriella rättigheter

Författaren av namninsamlingen behåller alla rättigheter till innehållet i sin namninsamling, och ger Tjänsteleverantören en licens att vara värd för och visa innehållet.

Ansvarsbegränsning

Tjänsteleverantören ska inte hållas ansvarig för några indirekta, tillfälliga eller följdskador som uppstår på grund av detta Avtal.

Under inga omständigheter ska tjänsteleverantörens totala ansvar gentemot författaren av namninsamlingen för alla skador, förluster och rättsförfaranden, vare sig i kontrakt, skadestånd (inklusive vårdslöshet) eller på annat sätt, överstiga det totala belopp som betalats av författaren av namninsamlingen till tjänsteleverantören enligt detta avtal.

Tillämplig lag

Detta avtal ska regleras av finsk lag.

Ändring av villkor

Vi förbehåller oss rätten att ändra eller modifiera dessa villkor när som helst utan föregående meddelande.

Förbjudet innehåll

Brott mot integriteten

Delning av privata uppgifter om individer utan deras samtycke.

Trakasserier och mobbning

Riktat innehåll mot privatpersoner, vilket kan leda till personlig skada eller förtal.

Hatiskt tal

Innehåll som främjar våld, diskriminering eller hat mot individer eller grupper baserat på attribut som ras, etnicitet, religion, funktionsnedsättning, kön, nationalitet, sexuell läggning eller könsidentitet.

Uppmaningar till våld

Innehåll som uppmanar till eller glorifierar skada mot andra.

Sexuellt innehåll

Efterliknande

Att låtsas vara någon annan eller representera en organisation utan tillstånd.

Kommersiellt skräp

Oönskad marknadsföring, länkar eller någon annan form av obehörig reklam.

Intrång i immateriella rättigheter

Innehåll som kränker någon annans upphovsrätt, varumärke eller andra immateriella rättigheter utan tillstånd.

Förhärligande av terrorism

Innehåll som stödjer eller hyllar terroristorganisationer eller terrorhandlingar.

Grov våld

Innehåll som grafiskt skildrar våld eller resultatet av våld, vilket kan vara störande för tittare.