Till Utrikesminister Ann Linde: Vad gör Sverige för att stoppa Israels vaccinapartheid?

Till Utrikesminister Ann Linde,

Vad gör Sverige för att stoppa Israels vaccinapartheid?


Sverige och EU måste kräva att Israel tar sitt ansvar och inkluderar palestinierna i vaccinationsprogrammet.

Vaccinering mot Covid-19 är nu i full gång runt om i världen, och med närmare 175 000 givna doser per dag - hittills mycket över 1 miljon vaccinerade - är Israel bäst i klassen räknat per capita och har fått beröm för att de redan hunnit vaccinera två miljoner medborgare. Programmet prioriterar de över 60 år, sjukvårdsarbetare och personer med riskfaktorer. Men det israeliska vaccinationsprogrammet omfattar inte palestinier på det av Israel ockuperade Västbanken eller de av Israel instängda i Gaza.  

Som ockupationsmakt har Israel ansvar för den ockuperade befolkningens välfärd – att tillhandahålla livsmedel, bostäder och hälsovård motsvarande en rimlig standard. Vaccinerar då inte Israel på Västbanken? Jovisst, men bara sina egna judiska medborgare som uppehåller sig där illegalt i så kallade bosättningar byggda på stulen palestinsk mark. De 2,7 miljoner palestinierna i området får inget vaccin – men skulle eventuellt, enligt den israeliska regeringen, kunna få ta del av ett möjligt ”överskott” av vaccin, om sådant skulle uppstå.   

Vi ser detta som en allvarlig icke fredlig handling av den israeliska staten. Israels vaccin-apartheid är farlig för den redan drabbade palestinska befolkningen, men den kan även ha allvarliga konsekvenser för Israels befolkning. I det blockerade Gaza kämpar myndigheterna med näbbar och klor för att hålla smittspridningen nere, ett fullskaligt utbrott av Covid-19 i det tättbefolkade Gaza vore en katastrof för hela området. Palestinierna försöker nu få vaccin från annat håll – men det kommer att dröja. Speciellt som man har ont om pengar att betala med.  

Världshälsoorganisationen, WHO, har begärt att Israel ska ta sitt ansvar och vaccinera palestinsk sjukvårdspersonal, vilket tyvärr inte hänt.  

I USA har kongressledamoten Marie Newman (Illinois) förklarat att den israeliska administrationen ”har en moralisk och humanitär plikt att se till att både israeler och palestinier har tillgång till vaccin”. Tio människorättsorganisationer har uppmanat Israel att även inkludera palestinierna i vaccinprogrammet. Amnesty International kräver att Israel måste ”sluta upp med sin diskriminerande politik och avskaffa allt som kan hindra palestinier att nå eller erhålla hälsovård”.

1a juni 2020 skickade Ship to Gaza ett brev till utrikesminister Ann Linde (https://shiptogaza.se/sv/nyhet/oppet-brev-till-utrikesminister-ann-linde-sverige-maste-krava-att-medicinsk-utrustning-kommer) angående hur den israeliska ockupationsmakten fullkomligt ignorerar den kritiska hälsosituationen i Gaza under Coronaepidemin. I svaret vi fick, säger Linde bland annat:

”jag (har) varit tydlig med att en israelisk annektering av Västbanken vore ett allvarligt brott mot internationell rätt och ett hot mot tvåstatslösningen”. Vidare påpekar Linde: ”Planerna på annektering bör dras tillbaka permanent. Vägen framåt är återupptagna och meningsfulla fredsförhandlingar mellan Israel och Palestina som leder till slut på ockupationen och en lösning med två stater i fred och säkerhet baserad på folkrätten.” 

Vi välkomnar detta avståndstagande från den israeliska ockupationsmaktens annekteringsplaner. Men vad gäller covid-19 och hälsosituationen i Gaza, säger sig Ann Linde vara medveten om den aktuella ökade spridningen i Gaza och den undermåliga lokala sjukvården som hon menar nu kommer att ställas under hårt tryck. Hon hänvisar även till att det internationella samfundet måste fortsätta att stödja Gaza via FN-organ och WHO men utan att själv ge uttryck för aktiva svenska initiativ i frågan.

- Vad gör Sverige för att stoppa Israels vaccinapartheid?

- Vilket initiativ avser utrikesministern att vidta för att förhindra att coronapandemin får utvecklas till en katastrof för palestinierna i Gaza?

Ett ställningstagande från EU och den svenska regeringen är nödvändigt – att tydligt från Sveriges regering värna demokratiska och mänskliga rättigheter för den palestinska befolkningen och kräva att Israel tar sitt ansvar som ockupationsmakt och ger palestinier tillgång till vaccinprogrammet samt avsätter medel för snabbt inköp av vaccin för den palestinska befolkningens räkning. Även palestinier måste vaccineras!  

Jeannette Escanilla, ordförande Ship to Gaza Sverige,
Henrik Carlborg, ordförande Palestinagrupperna i Sverige,
Dror Feiler, talesperson för Judar för Israelisk-Palestinsk Fred.   

Sverige, 2021-01-28

31393095_799345403591586_6612790184477982720_o.jpgFoto: Gazaremsan

 


Ship to Gaza Sverige, Palestinagrupperna i Sverige, Judar för Israelisk-Palestinsk Fred.    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Ship to Gaza Sverige, Palestinagrupperna i Sverige, Judar för Israelisk-Palestinsk Fred. lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...

Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )