Ta bort viktavdragen för tunga slaktlamm

I dagsläget så sjunker avräkningspriset drastiskt för lamm med slaktvikt över 28 kg. Det känns helt orimligt!
Att för lätta lamm avräknas 0:- har jag full förståelse för. Mindre kött för samma arbete för slakterierna.
Men ett ungt slaktlamm på tex 30 kg, med lagom fett och bra muskelsättning borde väl snarare vara ett stort plus för slakteriet?
Ofta är det ju även slakteriet som skjuter upp hämtningen, så att lammen hamnar över den magiska gränsen.
Därför yrkar jag på att detta avdrag slopas.
Det finns ju redan avdrag för får, om det är åldern man är rädd för på tunga lamm.