SVT Teckenspråk - vart är ni på väg och var är teckenspråk?

SVT Teckenspråk - vart är ni på väg och vart är teckenspråk? 

SVT Teckenspråk, era senaste produktioner - “Mitt nya liv”, “Jag & Min hund”, “Idrotten är mitt liv”, “Sexy Hands” har verkligen spårat ur.  

På sociala medier ser vi att dövsamhället har varit mer och mindre besviken på era produktioner i flera år nu. Ni har säkert tagit emot en del kritik och åsikter om era program. På era sociala kanaler, i  mejlkorgen och i verkliga livet.

Ni anser kanske att ni har fått några kritik, men inte tillräckligt många för att ni ska göra en förändring. Det finns många av era tittare som inte känner sig bekväm i språket svenska. För många döva är svenska deras andra språk och svenskt teckenspråk första språk. Många kanske känner sig osäker på hur man kan framföra sina åsikter. Därför skapar jag denna namninsamling för att kunna fånga och framföra deras åsikt i denna fråga.  

Vad är det som spårat ur hos SVT Teckenspråk? 

Enligt mig och de som skriver under denna insamling vänder allt fler av era program till hörande och anpassade på hörandes villkor, för att få fler tittare. Ni har valt att ha berättarröst utan någon bild på person som tecknar, vilket som är oförståeligt när det är program för målgruppen som vill ha  allt på teckenspråk. Ni heter SVT Teckenspråk, har ni glömt bort det?  

Berättarröst i Sexy Hands fick plats hela 5 minuter och 20 sekunder under första avsnittet som var på 28 minuter och 38 sekunder. Döva, som bör tillhöra den riktiga målgruppen, var illa tvungen till att läsa undertexter 18,6 % av programmets längd, då det inte finns något på teckenspråk i bilden.  

Detta mönster finns även i andra program såsom “Mitt nya liv”, “Jag & Min hund”, “Idrotten är mitt liv”. Det är oaccepterbart att just SVT Teckenspråk producerar olika program som tvingar oss läsa svenska, när det egentligen ska vara på svenskt teckenspråk rakt genom hela programmen! Ni har valt att ha inbrända undertexter, det är ett störande moment. Man ska kunna välja på egen hand om man ska ha undertexter eller inte. Grunden ska fortfarande att programmen är på svenskt teckenspråk. Vi ska absolut inte bli tvingad till att varva mellan svenska och svenskt teckenspråk.  

Position för inbrända undertexter i delar av Sexy Hands är under all kritik. Teckenspråk är mycket mer än bara händer som viftas. Mycket av teckenspråks grammatik sitter i ansiktet, och ni godkände att undertexten skulle sitta ibland över ansikten. Hur tänkte ni här? 

Hörande programledare – i vilket syfte?  

I Sexy Hands är det två programledare, ena är döv medan den andre är hörande.  Vi förstår inte syftet med att det ska finnas en hörande programledare när det är tv-program på teckenspråk. Istället för att ge jobb till personer som tillhör minoritetskultur (i vårt fall döva) valde ni att ge bort det till person som tillhör majoritetskultur utan något bra grund. Vi i målgruppen behöver fler förebilder att identifiera sig med, det har ni berövat oss.  

“Experiment” på vems bekostnad? 

 Kom inte hit och säg att det är ett experiment. Det är ett omodernt och fel sätt att se oss som försökskaniner. Vi betalar skatt som alla andra och vill ha program på svenskt teckenspråk. Utveckling av program på svenskt teckenspråk är alltid bra men det ska vara på våra villkor. 

Vi som skriver under namninsamlingen undrar vart SVT Teckenspråk är på väg? Vi vill att SVT Teckenspråk ska skärpa till sig, säkra dövkompetens i alla processen och alla nivåer. SVT Teckenspråk behöver ha med granskning av alla produktioner i era rutiner, där ser ni över om de uppfyller alla kriterier innan ni sänder något. Ni ska även helhjärtat vilja producera fram högkvalitativa och tillgänglighet program på svenskt teckenspråk som stämmer med förväntningarna. 

 Är ni osäkra på vad som förväntas av er? Ta reda på det. På riktigt.

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Ellinor Persson lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...