Sveafältetsbarn

För barnen på Sveafältet är det inte en självklarhet att kunna åka skridskor, Många kommer från stora barnfamiljer och där föräldrarna inte alltid har möjlighet till körkort eller bil. Det finns andra isbanor, men de ligger en bra bit bort eller är ofta bemannade av hockeyträningar under vinterhalvåret. Vi vill kunna ge våra barn den möjligheten att utvecklas på ett positivt sätt, vi vill förhindra i största möjliga mån att våra barn växer upp med en frustration inom sig då de pga bristande aktiviteter för barn växer upp i en segregerad miljö.

Genom att kunna åka skridskor tillsammans så växer en gemenskap och ett intresse för aktiviteter. Tidigare kunde barnen åka skridskor på parkskolan, det var alltid barn som fanns där från tiig förmiddag till kväll. Men då vår skola rivits och gamla Lundagårdsskolan blivit kallställd så finns ingenstans att ta vatten ifrån och därmed har banan inte spolats på länge. Det vill vi nu ändra! 

Genom att skriva under visar vi att vi är många föräldrar, anhöriga och kommunmedborgare som bryr sig om barnen på Sveafältet och vill ge dem deras självklara rätt att kunna åka skridskor och ha trevligt tillsammans. 

Sprid gärna länken! Ju fler vi är desto större möjlighet att göra vår röst hörd!