Sudersannas måste få finnas kvar på Sudersand!

Namninsamlingen öppnad igen efter först ett positivt besked från länsstyrelsen men sen kom en överklagan in från föreningen strandskyddarna, deras 140 medlemmar kan nu sänka sudersannas! 

Skriv under din underskrift är viktig! 

 

I mitten av augusti 2020 fattade länsstyrelsen på gotland beslut om att inte bevilja dispens för en inhägnad där gästerna till Sudersannas kan sitta. Myndigheten menade i sitt beslut att inhängnaden försämrade allmänhetens tillgång till stranden. Just nu ligger Sudersannas framtid i länsstyrelsens händer. Vi accepterar inte ett avslag, Sudersannas måste få finnas kvar. Hjälp oss i kampen och skriv under.sudersannas.jpg