Ta bort spärren för CEB kurserna!

Vi på apotekarprogrammet från termin 2 studerar för närvarande CEB220, detta är en kurs bland 2 andra (CEB210 och CEB230) som är för närvarande spärr kurser till termin 4. Detta hade varit mer acceptabelt om det funnits omtentor på höstterminen och även då hade det varit mycket svårt då ca 40 elever har oomtenta på oorganisk kemi. Detta är myckt orättvist mot oss elever då omtentor endast finns denna terminen samt under sommarlovet då många redan har planer (jobb,resa och annat) och dessutom behöver ta en paus från detta stressfullt liv.

Stressen dessa tentor sätter på oss som elever är inte bra för vårt välmående! Det är en stor mängd av eleverna från termin 2 som inte blev godkända på CEB210 och många andra elever inom termin 2 som utöver denna kursen har andra omtentor att ta igen och när man väl hamnat i denna onda cirkeln av omtentor så är det svårt att ta sig ur den. Att då utöver det befinna sig i en situation där tre stora och svåra kurser är spärrkurser till termin 4 utan någon chans att göra omtenta på hösten åtminstone är detsamma som att hamna i en omöjlig situation där man känner sig totalt misslyckad!

Elever från tidigare år på apotekarprogrammet har fått gå vidare i programmet och göra dessa kurser i senare del av sin undervisning. Vi ber om samma chans då många hade då kunnat fokusera bättre och färre hade känt sig fängslade i en situation där allt är omöjligt. Detta skulle även göra många elever mycket mer motiverade och därmed kommer även många fler att prestera bättre. Vi alla har läst studier om hur stress påverkar oss människor väldigt negativt, och jag tycker det är dags elevers hälsa prioriteras lite mer! Vi på apotekarprogrammet har inte haft någon paus under dessa 2 terminer med ständig tenta stress och ångest och förtjänar en chans att återhämta oss för att kunna göra bättre.


Apotekarprogrammet termin 2    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Apotekarprogrammet termin 2 lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLERBetald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...