Strandsatta resenärer

Östgötatrafiken har beslutat att de ska lägga ner buss 432 längs med Strandvägen. Då bussen försvinner måste de boende gå flera kilometer att längs en smal och osäker väg för att ta sig till bussen i Krokek.
 
Detta beslut drabbar som så ofta annars, de svagaste individerna hårdast, unga och äldre utan körkort. Barn och unga utan rätt till skolskjuts kan inte själva ta sig till skolan, och det blir upp till föräldrar att skjutsa till kompisar och fritidsaktiviteter. Detta kommer troligen att öka trafikmängden längs Strandvägen ytterligare och om något göra den ännu osäkrare för oskyddade trafikanter.
 
Många inflyttade barnfamiljer har valt området just för att det finns tillgång till kommunikationer, och det har också gjort så att äldre kan bo kvar även efter de slutat köra bil.  
 
Vi anser att det är en rättighet för barn att kunna vara självständiga och vänja sig vid att åka kollektivt. Vi anser att kollektivtrafiken inte bara ska vara ett alternativ för de som bor i tätorter, utan att det är en förutsättning för att även mindre samhällen ska kunna leva.
 
Nu är det dags att kraftsamla. Skriv under och visa att vi behöver vår buss.
 
/Strandsatta resenärer 

Strandsatta resenärer    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Strandsatta resenärer lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...