Stötta Råslätt och Underground

UG1.pngUttalande Underground Råslätts styrelse

Vi i Underground startar härmed en namninsamling för att:

  1. Uppmana politiker, tjänstemän och polischefer att inleda en dialog med Underground, boende och verksamma på Råslätt och
  2. Att utarbeta tydliga och kraftfulla åtgärder för att ta tillbaka det offentliga rummet till oss alla på området. (Namninsamlingen kommer presenteras för ovan nämnda aktörer)

Håller du med om detta? Skriv gärna under.

 

Underground Råslätt finns PÅ Råslätt, FÖR Råslätt. Vi finns till för Råslätt som område i allmänhet och för Råslätts ungdomar i synnerhet. Underground är en partipolitiskt obunden organisation med Råslätts Församlingsgemenskap som huvudman. Vår ambition är alltid att se till Råslätts bästa.

Majoriteten av oss i Undergrounds styrelse har bott på Råslätt i stora delar av våra liv. Vi ser allt som är bra här, men vi ser också det som är oroande och destruktivt. Råslätts utmaningar är våra utmaningar. Vi lever och bor här och vill att Råslätts ska vara en bra plats att bo på för alla, både barn och vuxna.

De senaste veckorna har nyheter om Råslätt dykt upp i medier bland annat med uttalanden från Peter Magnusson, som är Undergrounds grundare och föreståndare i föreningen. Det som uppmärksammats har bland annat varit positivt, när de äldre killar som tagit del av Undergrounds verksamheter har berömts för deras engagemang och positiva påverkan på området i tider av oroligheter. 

Men Peter Magnusson har också gått ut i media för att bland annat uppmärksamma den ökade kriminaliteten och öppna drogförsäljningen som sker på området, något som tycks ha ökat den senaste tiden. Peter riktade kritik mot myndigheter och polis samt deras hanterande av situationen som råder. Representanter från Polisen har svarat på uttalandet.

Natten till första december råkade Underground ut för ett attentat som totalförstörde den bil som använts till övningskörning och som har hjälpt ett stort antal av Råslätts ungdomar att ta körkort. Bilen kan ses som en symbol för den positiva kraft som Underground är för Råslätt och den riktade attacken bekräftar bara det som Peter har befarat och uttalat sig om de senaste veckorna, att Råslätt i som konsekvens av den växande, öppna kriminaliteten blir oroligare. 

Vi tror och hoppas att uttalande som detta gör skillnad. Det vi vill se är att Råslätt ska bli mer uppmärksammat av myndigheter och polis, inte bara i retorik utan också handling, samt att en fortgående dialog ska ske med de positiva krafter som finns i området, däribland Underground. Vi förstår att man från myndigheter och Polis kan se annorlunda på saker och ting men menar att i denna fråga måste de boendes röster och de verksamma på Råslätt göras hörda, då vi är de som påverkas av den negativa utvecklingen. 

Vi på Underground och många boende i området tror på Råslätt som område och dem som bor här och vi vill bidra med en verksamhet som tillför mycket positivt, speciellt för ungdomarna. Men vi vet också att vi är begränsade när det kommer till att stävja de större negativa krafterna som börjat ta över det offentliga rummet och vi anser få ta alltmer plats, där behöver vi stöd från resten av samhället, myndigheter och Polis.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/jonkoping/killganget-som-forsoker-forhindra-att-unga-hamnar-snett-pa-raslatt

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/jonkoping/boenden-pa-raslatt-vittnar-om-oppen-droghandel-tycker-polisen-gor-for-lite

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/jonkoping/polisen-tillbakavisar-kritiken-arbetar-aktivt-pa-raslatt

https://sverigesradio.se/artikel/7614344

 

 


Styrelsen Underground Råslätt genom David Karlsson    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Styrelsen Underground Råslätt genom David Karlsson överlämnar min underskrift till dem som har makt över frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...