Stötta Tranås E-Sportförening och Tranås Esport Weekend!

Stötta Tranås E-Sportförening och Tranås E-sport Weekend samt deras engagemang för E-sporten i Tranås Kommun! 

E-sport är en förkortning för elektronisk sport. Den etablerades på allvar i början av 2000-talet och går ut på att spela tävlingsinriktat mot andra på en dator, konsol eller annan enhet. Det finns inga definitiva siffror på hur många svenska ungdomar som e-sportar, men bara i de två spelhobbyförbunden Sverok och Esport United finns över 100.000 medlemmar som är engagerade i e-sport. Det gör den organiserade e-sporten lika stor som handboll, ishockey och tennis. Detta är alltså bara siffror för den organiserade delen, spontanutövandet av e-sport är mångfalt större och sammanlagt uppskattas e-sportarna i Sverige att vara hundratusentals.

Det finns goda belägg för att påstå att e-sporten är världens snabbast växande sport. Men oavsett statistik borde det faktum att e-sport engagerar så många av våra ungdomar vara anledning nog för att ge den legitimitet och support.

Skriv under och stötta e-sporten och för att få Tranås Kommun att engagera sig och stötta e-sporten i Tranås!

 

English: 

Support Tranås E-Sports Association and Tranås E-sport Weekend and their commitment to E-sports in Tranås Municipality!

E-sport is short for electronic sports. It was established in earnest in the early 2000s and involves playing competitively against others on a computer, console or other devices. There are no definitive figures on how many Swedish young people that play e-sports, but just in the two Swedish gaming hobby associations Sverok and Esport United there are over 100,000 members who are engaged in e-sports. That makes organized e-sports as big as handball, ice hockey and tennis. These are therefore only numbers for the organized part, the spontaneous practice of e-sports is many times greater and in total the e-sports in Sweden are estimated to be in the hundreds of thousands.

There is good evidence to claim that e-sports is the world's fastest growing sport. But regardless of the statistics, the fact that e-sports engages so many of our youth should be reason enough to give it legitimacy and support.

Sign and support e-sports and to get Tranås Municipality to get involved and support e-sports in Tranås!


Tranås E-Sportförening    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Tranås E-Sportförening lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLER

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...