Stoppa VINDPARK i SKÄCKARP, Kronoberg!

1BD8257D-5D45-466A-AF7E-77778F227DF8.jpeg
Samråd pågår fram till 25/10 om 20 st 290m höga vindkraftverk i Skäckarp, 2 mil sydväst om Ljungby.

Det finns många skäl att inte anlägga en så stor vindpark i Skäckarp, men vi vill framförallt lyfta fram följande skäl inte anlägga denna vindkraftpark:

  • Området är ett av få områden där djur och människor kan uppleva fullständig tystnad och mörka nätter utan störande ljud och ljus i Kronobergs län.

  • Vindkraftverken i Skäckarp planeras bli 290m höga, världens högsta vindkraftverk idag finns utanför Rotterdam och har en totalhöjd på 260m. Turning Torso i Malmö är 190m högt och syns på 3 mils radie.

  • Vi anser att konsekvenserna för djur och växtliv inte kan bedömas på ett tillräckligt säkert sätt eftersom erfarenhet av vindkraftverk av denna storlek saknas. Försiktighetsprincipen bör gälla här och detta projekt bör inte genomföras.

Vi anser att vindkraft bör byggas där flora och fauna redan är påverkade, tex i närheten av större vägar och städer och säjer därför Nej till föreslagen vindpark i Skäckarp.


Länkar:

http://blmwyomingvisual.anl.gov/docs/WindVITD.pdf

https://www.nyteknik.se/energi/nu-byggs-varldens-storsta-vindkraftverk-6945376 

https://www.stenarenewable.com/vindparker/skackarp/


Lena-Marie Höglund, Extorp    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Lena-Marie Höglund, Extorp lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLERBetald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...