Stoppa utvisningen av funktionshindrade Sally!

Det här är Sally, hon kom till Sverige för 6 år sedan. Pga syrebrist vid födseln lever hon idag med en hjärnskada och sitter därför i rullstol. Trots detta är hon alltid glad och positiv, hon har lärt sig svenska, tagit av sig sin sjal och blivit en del av det svenska samhället. Nu har Migrationsverket beslutat sig för att skicka tillbaka Sally till Jordanien, där hon inte har några anhöriga. Alltså NOLL personer som kan bistå henne med den hjälp hon behöver för att leva ett ”skäligt liv” som Migrationsverket uttrycker det. Sally kommer därför att så snart det är möjligt, sättas på ett flygplan till Jordanien och mötas av en otrygghet utan dess like.

Alla hennes anhöriga finns i olika delar av världen och de hon har kontakt med bor i Sverige. Trots detta anser Migrationsverket att det inte finns några uppenbara asylskäl för Sally att stanna i Sverige. Enligt den utredning som gjorts anser Migrationsverket att det inte finns några tydliga bevis på att Sally inte har någon släkt som kan möta henne på flygplatsen i Jordanien, så då måste det alltså finnas det? Seriöst?

Trösten i det hela är i alla fall att Sally medverkat i utredningen och hon kan därför ansöka om att få komma tillbaka till Sverige igen genom anhöriga som redan bor här. Tack Migrationsverket, Sally är verkligen priviligierad som efter att hon efter en oviss situation kan få ansöka om att komma tillbaka till Sverige igen. Sally är livrädd för vad som kommer att ske väl i Jordanien. Hur ska hon kunna klara sig? Vad blir hennes status i ett land som redan har svårt att garantera sociala och ekonomiska rättigheter för sin befolkning?

Svaret på frågorna är att hon inte har någon rätt till de mänskliga rättigheter som finns, oavsett vad Migrationsverket kommit fram till. Detta elände måste stoppas och det är nu! Hur kan man ens överväga att ta detta beslut åt en person som redan lever under tuffa förhållanden? Omänskligt, osmakligt och ytterst olämpligt.

Snälla, skriv under namninsamling för protest, dela denna historia och låt Sally få stanna i Sverige! Läs gärna ett utdrag från den rapport det svenska Utrikesdepartementet uppbringat om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Jordanien nedan:  

Regeringen har svårt att garantera sociala och ekonomiska rättigheter. Jordaniens ekonomiska utveckling har varit svag de senaste tio åren med sjunkande bruttonationalprodukt, räknat per invånare. Samhällstjänster som tillhandahålls inkluderar bland annat fri skolgång och starkt subventionerad sjukvård, men djupa sociala klyftor hindrar en stor del av landets invånare att åtnjuta en rad rättigheter.

[…] Jordanien bibehåller reservationer mot två artiklar i FN:s konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor (CEDAW). Sexuellt och könsbaserat våld är vanligt förekommande. Barns möjlighet att åtnjuta sina rättigheter är beroende av en rad olika faktorer inklusive kön, medborgarskap, socioekonomisk bakgrund och flyktingstatus. Utbildningssystemet har kritiserats för dess låga standard och bristande förmåga att utveckla kritiskt och innovativt tänkande.”

https://www.regeringen.se/rapporter/2019/12/manskliga-rattigheter-demokrati-och-rattsstatens-principer-i-jordanien/

 

Sally2.jpg

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Maria Larsson lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...