Stoppa stängningen av matsalen på seniorboendet i Malå

Malå Kommun ska spara 20 miljoner

En av sparåtgärderna är att stänga matsalen på seniorboendet. Här finns totalt 34 lägenheter där medelåldern är 85 år, 27 av lägenhetsinnehavarna äter i matsalen regelbundet. Man serverar frukost, lunch, middag samt två mellanmål och kvällsfika. Lokalen används också för allehanda aktiviteter och underhållning för de äldre som har en mycket stor social betydelse.

Mathållningen för de äldre är tänkt att ordnas med matlådor som äts i deras respektive lägenheter. Konsekvensen blir att de flesta blir sittande ensamma i sina lägenheter med ökad risk för depression, dålig aptit, näringsbrist samt ökad fallrisk. 

Omsorgen sparar på åtgärden 26 280 kr /månad som avser hyra av matsalen, en kostnad som läggs över på annan verksamhet inom kommunen.

Vad personalkostnaderna blir för att serva de boende med mathållningen i varje lägenhet finns ej redovisat. Vi ser inga besparingar varken för omsorgen eller kommunen som helhet. Bara oro och lidande för de äldre och ett stort mer jobb för hemtjänsten.

Vi vill

att beslutet att stänga matsalen rivs upp

att förslag på åtgärder inhämtas från pensionärsorganisationer

Stötta oss med ditt namn!

Tack!

nya-SKPF-logga.jpgMalå/Norsjö avd 107

Anita Östlundh