Stoppa privatiseringen av tekniska förvaltningen i Växjö kommun!

Tekniska förvaltningen arbetar med skötsel och underhåll av gator, torg, parker, vägar, trafik, parkering, naturvård, skogar, renhållning, avfallsfrågor, försörjning med vatten- och avlopp, sjöreglering och vattenkraftverk samt trafiksäkerhetsbefrämjande åtgärder. Den här listan visar inte allt som görs.

Parkenheten får ständigt uppdrag bredvid sina ordinarie arbetsuppgifter dvs sådant som medborgarna ringer in om och som sedan åtgärdas. Till exempel dumpat avfall, cyklar i Växjösjön, träd som fallit från privat mark över kommunal mark, döda fåglar på lekplatser och påkörda konstverk. Så ser det även ut för de andra enheterna på tekniska förvaltningen. Alla anställda på tekniska förvaltningen arbetar med skötsel och underhåll för att Växjö kommun ska vara den rena, grönskande och trivsamma kommun vi alla vill bo i.

Nu vill det borgerliga styret i kommunen att den tekniska förvaltningen ska ställas om från egen regi till upphandling. Förslaget har presenterats i budgeten för 2020 som beslutas på kommunfullmäktige 12 juni. I ett första steg vill man konkurrensutsätta parkenheten och växthuset samt avveckla förrådsverksamheten. I och med detta kommer man göra en översyn av fordonshantering och teknisk verkstad. Likaså en översyn av parkeringsavgifter och zonindelning, där man förväntar sig ökade parkeringsintäkter.

Beslutet är ett politiskt, principiellt beslut där den blågröna majoriteten ser det som viktigt att minska den egna verksamheten och låta privata aktörer ta över där det är möjligt.

Låt tekniska förvaltningen vara kvar och göra Växjö till den stad vi alla vill leva i.


Kommunens växthus    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Kommunens växthus överlämnar min underskrift till dem som har makt över frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...

Facebook