Stoppa NKS:s beslut att flytta och minska slutenvården för svårt sjuka patienter inom Reuma, Hud och Njure - rädda liv!

Karolinska universitetssjukhuset i Solna (NKS) avser att flytta ut och krympa högspecialiserad inneliggande vård och behandling för personer med misstänkta eller bekräftade inflammatoriska reumatologiska tillstånd och hudsjukdomar. Detta till förmån för eftervård av okomplicerade förlossningar. För varje okomplicerad förlossning som NKS nu vill möjliggöra (500 extra förlossningar hos i övrigt friska mammor innebär i genomsnitt färre än två per dag under ett helt år) så väljer man med nuvarande beslut att – varje dygn under hela året – offra möjligheten till en vårdplats för svårt sjuka individer. Genom att skriva på namninsamlingen hjälper DU oss att få upp ögonen på sjukhusledningen samt hjälper oss att stoppa denna försämrade vård för människor med svåra reumatologiska och andra inflammationssjukdomar. Vi uppmanar NKS och ansvariga att tänka om och lösa situationen på annat sätt. Sjukhusets beslut är på många sätt ett oacceptabelt svek mot oss och mot verksamheten och måste därför stoppas.

Efter att barnmorskor sagt upp sig från Danderyds sjukhus, som därmed inte klarar av att utföra sitt uppdrag, har NKS åtagit sig ett utökat uppdrag kring förlossningar. Specifikt ska NKS ta hand om 500 normalförlossningar (förlossningar efter okomplicerade graviditeter hos friska kvinnor) under 2022. För att bereda plats för det nya uppdraget att förlösa 500 okomplicerade graviditeter har sjukhusledningen fattat beslut om en större omflyttning. Det medför att vårdavdelningen för Reuma, Hud och Njurpatienter (RHN), som nu ligger inne i det nya sjukhuset (Nya Karolinska Solna, NKS) ska flyttas till sämre anpassade lokaler, med färre och delade vårdplatser, i en intilliggande byggnad.

Den enda slutenvårdsavdelningen för RHN 
Den högspecialiserade vårdavdelningen för Reuma, Hud och Njure, där patienter med svåra komplexa inflammatoriska sjukdomar vårdas, varav många befinner sig i ett livshotande tillstånd, har tagit flera år att bygga upp och fungerar nu mycket väl. Avdelningen omfattar i dagsläget 28 platser i enkelrum och är alltid fullbelagd. Det finns ständigt väntande patienter som ofta tvingas vårdas på andra sjukhus i väntan på plats, med risk för komplikationer som följd.
Detta är den enda slutenvårdsavdelningen för patienter med dessa sjukdomstillstånd i hela Region Stockholm och Gotland och här vårdas även patienter från andra regioner i landet.

För den specialiserade vården av svårt sjuka individer med reumatologiska och andra inflammatoriska sjukdomstillstånd så innebär flytten alltså påtaglig reduktion av antalet vårdplatser. Från dagens, vid full bemanning, 28 enkelrum till 12 platser i dubbelrum och 8 enkelrum. Därutöver innebär det här en flytt från enkelrum, anpassade för högspecialiserad vård och behandling, till lokaler som är sämre utrustade och mindre anpassade för denna typ av vård. Förutom färre vårdplatser i sämre lokaler innebär flytten också att man slår sönder ett antal nu välfungerande samband och samarbeten inne i NKS-huset.

Patienter får sämre vård
Omflyttningen ska – pandemiläge och stundande helger till trots – vara helt genomförd till den 17:e januari. Direkt och indirekt medför NKS omflyttningsbeslut därmed ett hot mot patientsäkerheten för de svårast sjuka patienterna med reumatologiska och andra inflammationstillstånd, i hela Region Stockholm.
Vi tänker inte acceptera att man på detta vis prioriterar friska framför sjuka, allra minst på ett sjukhus som Karolinska Universitetssjukhuset som har i uppdrag att ta hand om de allra sjukaste individerna. Vi tänker inte acceptera att människor med svåra komplexa reumatiska diagnoser eller hudsjukdomar får sämre vård.


Uppdatering 2021-12-23:
Det har kommit till vår kännedom att flytten påbörjas redan den 10:e januari. Vi kommer därför att stoppa namninsamlingen den 31:a december för att hinna skicka den till beröra tjänstepersoner och sjukhusstyrelsen på Karolinska samt regionspolitiker. Tack för din förståelse!  


Tack för din underskrift!


Patientorganisationerna för de berörda sjukdomstillstånden:
Reumatikerdistriktet i Stockholms län
Psoriasisföreningen i Stockholms län
Riksföreningen Systemisk Skleros
Riksförening för Myositsjukdomar 

Reumatikerförbundet
Psoriasisförbundet

Monica_ordförande_neutral_(3).jpgMonica Rosenblom, ordförande Reumatikerdistriktet i Stockholms län 


Linda Nordqvist, Reumatikerdistriktet i Stockholms län    Kontakta namninsamlingens skapare