Stoppa nedskärningarna på Styrsöskolan

Idag har rektorn för Styrsöskolan meddelat att det till hösten kommer att genomföras stora besparingar på skolan. Sju tjänster ska tas bort vilket bland annat får till följd att det blir åldersintegrerade klasser i årskurs 1 - 3, att speciallärarstödet för årskurs 1 - 5 tas bort samt att högstadiets specialpedagog inte ersätts när denne slutar till sommaren. Detta trots kunskapen om att det finns ett stort antal barn på skolan som har behov av särskilt stöd för att kunna tillgodogöra sig undervisningen och uppnå målen i läroplanen.

Rektorn för Styrsöskolan har tillsammans med rektorerna för övriga skolor i södra skärgården försökt påtala de speciella förutsättningar som råder i skärgården då vi är att betrakta som glesbygd. För detta har rektorerna inte fått något gehör. Rektorn för Styrsöskolan har därför beslutat sig för att avsluta sin tjänst med motivet att hon inte kan ansvara för en verksamhet som bryter mot såväl skol- som arbetsmiljölagen.

Politikerna i Göteborgs Stads grundskolenämnd borde rimligen inse det orimliga i dessa neddragningar och tänka om. Eller är det så att skärgården bara är intressant när det gäller att marknadsföra Göteborg som turistdestination? 

Insamlingen kommer att överlämnas till grundskoleförvaltningen så att den blir diarieförd samt skickas till politikerna i Göteborgs Stads grundskolenämnd.


Christian Steingrüber    Kontakta namninsamlingens skapare