Stoppa nedmonteringen av Lindesbergs lasarett

Nedmonteringen av Lindesbergs lasarett, som vi är emot, omfattar följande punkter enligt ett tjänstemannaförslag:Lindesbergs_Lasarett.jpg

  • Akutmottagningen tar inte emot patienter med akuta kirurgiska besöksorsaker.
  • Lab, röntgen, An/IVAs uppdrag och utbud anpassas till sjukhusets uppdrag. Beslut att två av fyra IVA platser stängs från december 2023 .
  • Specialistmottagningarna koncentreras till USÖ. (Specialistmottagningarna omfattar ögon-, öron/näsa/hals-, hud- och gynekologimottagningen).
  • Stängning av alla vårdplatser för psykiatrisk heldygnsvård – genomfört sommaren 2023.

SPF-Seniorerna, PRO och Förtagarna i nörra Örebro Län samverkar i kampen mot denna nedmontering


Lars Idstam SPF Seniorerna Lindesberg    Kontakta namninsamlingens skapare