Stoppa nedmonteringen av Familjemottagningen Majorna Linné

Skärmavbild_2017-04-02_kl._23_.17_.02_.pngEn enig stadsdelsnämnd godkände den 21 mars 2017 en omfattande nedmontering av öppenvården i Majorna Linné. I princip innebär förslaget att familjemottagningen FAMM som år efter år räddar barn- och tonårsfamiljer i kris – stängs. 

Det är med bestörtning vi tar del av detta kortsiktiga ekonomiska beslut som går tvärtemot medborgarnas behov och allas rätt till jämlik social service. Ett beslut som med all säkerhet kommer leda till mycket dyrare åtgärder för samhället. Beslutet motverkar också stadsdelens 10-årsplan att stoppa ungas ökade användning av cannabis då FAMM har som uppgift att stärka relationerna mellan föräldrar och barn via stödkontakter och stödprogram.

FAMM har under tjugo års tid riktat sig till familjer med olika svårigheter. Med sina 14 medarbetare erbjuder de stöd till i snitt 500 familjer per år. De arbetar med både med social service och biståndsbedömda ärenden. FAMM har lokal kännedom och ett uppbyggt samarbete med stadsdelens skolor. Med snabba och tidiga insatser gör verksamhetens arbete stor skillnad för både individen och samhället. Till exempel har FAMM bidragit till att socialtjänsten inte har behövt köpa öppenvård av externa utförare på flera år.

Låt FAMM finnas kvar i den form det är idag! Sprid verksamhetens goda och effektiva metoder till fler stadsdelar i Göteborg – eller varför inte till hela Sverige?

Skriv på protestlistan och stoppa nedmonteringen nu! 

Protestlistan överlämnas till politikerna i Majorna Linnés stadsdelsnämnd i samband med nästa nämndmöte den 25 april 2017.

Mer om förslaget och beslutet:

http://www.gp.se/1.4189532

http://www.gp.se/1.4195803

http://www.gp.se/1.4198476

http://www.gp.se/1.4204937