STOPPA nedläggningen av Västerås flygplats

Västerås Flygplats - Navet i Svenskt flyg

Idag jobbar omkring 300 personer på eller omkring flygplatsen och får sitt levebröd direkt från verksamheten. Ungefär 250 flygelever finns på de olika flygskolorna som utbildar framtidens piloter, som kommer arbeta inom flygbranschen. Västeråsare ska vara stolta över att vi utbildar professionella piloter, som återfinns över hela världen.

Flyget satsar mycket pengar på att förbättra miljön. Först ut är en av flygskolorna i Västerås, som har beställt 60 st elflygplan för att möta upp mot framtiden.

Västerås har ett fantastiskt flygande museum med stort historiskt och kulturellt värde, Västerås har norra Europas största flygförening, Västerås har även på flygplatsen en flygplansverkstad som sköter underhållet på många av Sveriges små flygplan och helikoptrar.

Staten Sverige har fattat beslut om att vi måste förbättra civil krisberedskap och bygga upp vårt Totalförsvar. I detta ingår infrastruktur som flygplatser, hamnar m.m. Att då som kommun motarbeta riksdagen tänk om svensk krisberedskap och Totalförsvar genom att lägga ner en väl fungerande flygplats är bortom all vishet.

I Västerås verkar Frivilliga Flygkåren som utbildar piloter för Försvarsmakten och civila myndigheter för att kunna bistå samhället vid eventuella kriser.

Om/när vi får en stor brand som vi hade 2014 i Västmanland samt 2018 i Dalarna behöver vi kunna ta emot resurser från andra länder, ex vattenbombare. Då behöver vi en flygplats i närområdet som kan förse dem med en rullbana och bränsle mm. Att göra misstaget som Gävle och lägga ner flygplatsen vore en katastrof för kommunen och hela länet.

Vi som operatörer på flygplatsen kan se att våra kommunala politiker har satt ett pris på våra liv i länet. Den dagen du behöver en njure eller annat organ och flygplatsen inte finns att tillgå kan du som patient hamna i en väldigt kritisk situation som kan vara livshotande. Ambulansflyget behöver de regionala flygplatserna för att snabbt kunna hjälpa till i samhället.

Att säga att flygplatsen kostar kommunen 23,6 miljoner om året är inte helt i sanning överensstämmande. De 300 personer som jobbar här bidrar direkt till kommunkassan med mer än 33 miljoner kronor per år. Om deras arbetsplatser försvinner så går kommunen miste om dessa intäkter. Kommunen som köpt flygplatsen och alla dess fastigheter från staten för 1 kr, har under alla år dragit in miljonbelopp (uppskattningsvis 30 miljoner/år) i hyresintäkter som inte redovisas i flygplatsens redovisning. Det finns uppgifter om att flygplatsen drar in mer än 100 miljoner till kommunen per år. Dessa intäkter försvinner om flygplatsen läggs ner.

Det kostar att driva en flygplats, men det ger mervärde till kommunen genom ekonomiskt tillskott samt ökad trygghet för medborgarna.

Därför vill jag att Västerås flygplats INTE skall läggas ner!