Stoppa nedläggningen av folkhälsovetenskapliga utbildningen MAH

Vi har fått information om att det Folkhälsovetenskapliga programmet på både kandidat och masternivå löper stor risk att läggas ner!
Inte på grund av dålig kvalité UTAN på grund av besparingar som är baserade på exempelvis, söktryck på programmet, antalet som klarar kurser, antalet som fullföljer hela programmet etcetera.

Vi anser att det är fel väg att gå då det folkhälsovetenskapliga programmet och folkhälsovetare behövs. Det är en viktig yrkesgrupp, inte minst för att utveckla den sociala hållbarheten som Malmö stad strävar efter.

 


Monika Stanikowska    Kontakta namninsamlingens skapare