Stoppa nedläggningen av BNK och BUP i Öckrö kommun!

Attention Öckerö har fått kännedom om att VG-regionen vill fatta belut om att stänga ner BNK och BUP i Öckerö kommun. Dessa två mottaningar är de enda som kan möta våra barn och ungdomar med NPF-diagnoser och psykisk ohälsa i Öckerö kommun och nedläggningen innebär långa tidsödande resvägar på upp till 2 timmar enkel väg till Göteborg och Mölndal, och att utredningstiden blir upp mot två år istället för 3 månader som i dagsläget. 

BNK Öckerö tar emot 50 remisser om året, som avser skolbarn från skola, socialtjänst, och förädrars egenrremisser. 

Vi motsäger oss starkt att dessa försämringar görs på våra barns bekostnad! 

 


Ulrika Engman, Attention Öckerö    Kontakta namninsamlingens skapare