Stoppa moderaternas förslag om obligatorisk förskola för 2-åringar

sadness-2091646_1280.jpg

Ulf Kristersson och moderaterna måste dra tillbaka förslaget om obligatorisk språkförskola för tvååringar. 

Vi behöver en barnpolitik som bygger på forskning och beprövad erfarenhet och då är skolplikt från två års ålder ett förslag som hör hemma på soptippen. Det enda obligatorisk språkförskola kommer göra, är att bana väg för det socialistiska förslag som lades år 2020 om skolplikt för alla barn från två års ålder. 

Trots att en majoritet av alla barn i utsatta områden går/har gått i förskola – så lämnar väldigt många elever från dessa områden skolan utan att ha klarat kunskapsmålen. Vi vet också från Skolverket att många förskolor i utsatta områden har personal som pratar dålig svenska, eller så pratar de inte svenska alls, eller barnens modersmål – så hur ska barnen kunna lära sig svenska då?  

Forskning visar också att det första som tar stryk i en stor barngrupp i förskolan är språkutvecklingen och för stora barngrupper har en majoritet av alla förskolor idag. Vi har också över 300 förskolor som helt saknar förskollärare, där verksamheten drivs runt av outbildad personal och barnskötare. Och någon förbättring är inte i sikte då utbildningsplatserna på förskollärarutbildningen gapar tomma och alltfler lämnar yrket på grund av dåliga arbetsförhållanden.

För de barn som behöver träning i svenska språket är det därför så mycket bättre med riktade insatser via öppna förskolan där barn och föräldrar erbjuds språkstöd i svenska tillsammans.

Vill man sedan lösa integrationsproblemen så att föräldrarna kommer in i samhället snabbare och får ett jobb, så finns det framgångsrika exempel att ta efter som Solnamodellen, där människor erbjuds anpassat stöd att bli självförsörjande utifrån sin egen unika situation.

Vi uppmanar moderaterna att lägga ner förslaget om skolplikt från två års ålder. Det finns andra och bättre sätt!

Läs också:

Barnen som inte lär sig svenska i förskolan

Moderaterna har anammat den socialistiska idén om skolplikt från två års ålder 


Föräldraupproret    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Föräldraupproret kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...