Stoppa förstörelsen av Södra Staden i Uppsala!

Vi vill protestera mot Uppsala kommuns planer att bygga över 30 000 nya bostäder i södra staden (Gottsunda, Ultuna, Ulleråker, Sunnersta, Sävja, Bergsbrunna). Antalet människor som kommunen tänker sig ska flytta till södra staden är i fler än antalet som bor i exempelvis Sundsvall . För att få plats med detta skall det byggas höga hus på i stort sett varenda ledig plätt - parkmark, parkeringsplatser, bördiga åkrar, skog, ja överallt. Lantbruksuniversitetet i Ultuna mister sina åkrar och blir helt omgärdat av höga lägenhetshus. Gottsunda blir enormt förtätat. Skolor har redan förlorat sina omkringliggande grönytor. Det byggs tätt, tätt. Till 2050 skall Uppsalas befolkning i det närmaste fördubblas, är det tänkt. Varför det, kan man undra?

Genom hela området skall det dessutom dras en enormt dyr spårvägsförbindelse (uppemot 20 miljarder lär den kosta, även om politikerna naturligtvis påstår en mycket lägre summa). Årike Fyris och Linnés gamla stråk kommer att bli förändrade av betongbroar, fundament och trafik.  

Uppsala kommun har lovat staten att bygga denna hopplöst dyra och omoderna bana för att få staten att bygga 4-spårsjärnväg mellan Stockholm och Uppsala.  Det måste vara tidernas sämsta överenskommelse? En utbyggd järnväg behövs redan nu, oavsett byggplaner. Hur kunde ansvariga politiker gå med på detta?

Allt detta är inget annat än kvalificerad miljöförstöring. Ingen har frågat oss som bor i dessa områden om vi vill bo i den nya miljön. Vi har inget emot att städer byggs och utvecklas, men dessa sovjetiska storplaner vill vi inte ha. Vi förordar istället en lugn, mer organisk utbyggnadstakt, där kommunen planerar hus där de får plats på mark som inte används till annat. Vi tycker också att det är viktigt att kommunen försäkrar sig om att all nödvändig infrastruktur hänger med i byggtakten.

Varför inga villaområden, t ex?  De senaste årens ganska hysteriska utbyggnadstakt runtom i Uppsala skulle få Gunnar Leche att rotera i sin grav! Bara lådhus överallt.

Politiker i Uppsala kommun och region -  sansa er! Ni har INTE stöd för dessa mastodont-planer!  


Sunnersta Egnahemsförening gnm Fredrick Beste    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Sunnersta Egnahemsförening gnm Fredrick Beste lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...