Stoppa försämringen av vårt friskvårdsbidrag/ friskvårdstimme!

Enligt Region Västernorrlands friskvårdsutredning anser Regionen att nuvarande form av friskvård är diskriminerande och inte enhetlig. Regionen vill därför skapa en mer enhetlig form genom att ersätta friskvårdstimmen med ett friskvårdsbidrag.

Det förslag som presenteras ställer ett motkrav att den anställde ska själv betala 1600 kr för att kunna få ta del av hela friskvårdsbidraget om 2400 kr. 
Regionen vill även att deras egna träningsanläggningar ska vara obemannade, samt att tidigare anställdas (pensionärer) möjligheter till träning vid anläggningarna försvinner.

Genom detta förslag så minskas möjligheten för många att kunna träna. Vilket går emot Regionens mål enligt förslaget. Med ett motkrav på 1400 kr kommer de som har det tufft ekonomiskt få svårt att träna alls, samt att möjligheterna tiil träning för de tidigare anställda försvinner helt.

Det kan aldrig vara diskriminerande att låta de anställda välja om de vill utnyttja friskvårdstimme eller bidrag. En viktig del för hälsoarbetet är den anställdes självbestämmanderätt, vilket tas bort i det här förslaget.

Vi vill även understryka att ingen dialog har skett direkt med oss medarbetare, det blev känt via media och intranätet.

Hur ska Region Västernorrland bli en bättre arbetsgivare och hur ska vi medarbetare påverka vår hälsa till det bättre med det här förslaget, där arbetsgivaren förringar medarbetarnas hälsa?

Vi vill att Region Västernorrland gör om och gör rätt! Ett friskvårdsbidrag ska kunna utnyttjas av alla och inte exkludera någon pga ekonomi, ålder och begränsningar etc. 

 

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Ingela Korhonen kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...