Stoppa flytten av 4-6:ans elever från Stensele skola!

Vi kräver att beslutet att flytta 4-6:ans elever från Stensele skola rivs upp.

Detta för att vi anser att:

Beslutet är taget på en bristfällig utredning och därmed är inte den besparing som beräknats säkerställd. Det innebär att det inte är säkert att det kommer att bli en besparing för kommunen som helhet om förslaget genomförs.

Ingen utredning om hur förslaget kommer att påverka i första hand Stensele som attraktiv bostadsort och i andra hand Storumans kommun som attraktiv kommun att bo och arbeta i har gjorts.

Besparingens storlek är för liten i förhållande till de konsekvenser som kommer att drabba barn, vårdnadshavare och övriga ortsbor om förslaget genomförs.

 

 


Föräldrar till elever på Stensele skola    Kontakta namninsamlingens skapare
Facebook