Stoppa exploatering av Skuggbo parken vid Mörby centrum

Danderyds kommun planerar att mitt i villabebyggelsen bygga ett badhus i Skuggbo parken där det nu finns en lek- och hundpark. Skuggbo parken ligger mellan Mörbyleden och Berguddsvägen strax intill Mörby centrum och utgör det sista grönområdet nära centrum.

Varför bevara Skuggbo parken:
- En central park betyder mycket för trivsel och attraktion i vår kommun
- Överensstämmer med vår kommunprofil, dvs grön trädgårdsstad
- Lekplats för barn
- Nybyggd hundrastgård
- Hälsofrämjande gångstig
- Djur och fågelliv samt växter och träd
- Utgör bullerplank
- Värna om Danderyds grönområden
- Utveckla parken ytterligare för fler aktiviteter
   
Detaljplaneförslaget förväntas gå till samråd våren 2019, och redan i dag är det viktigt att göra din röst hörd för att behålla Skuggbo parken! Skriv på så många som möjligt inom respektive hushåll. Sprid gärna informationen vidare.

Skriv också dina synpunkter på Danderyds kommuns hemsida eller maila direkt kommunen@danderyd.se

https://www.danderyd.se/Bygga-bo-och-miljo/planerochutveckling/Pagaende-planer/DANDERYD--Nytt-badhus-vid-Morby-centrum/

Vi kommer att uppvakta våra lokala partier med namninsamlingen.

Notera: Vi är inte ett politiskt parti och tar inte politisk ställning. Vi är vanliga Danderydsbor som värnar om vår närmiljö.


Helena Westerberg    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Helena Westerberg överlämnar min signatur till dem som har makt över frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din signatur. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Facebook