Stoppa ENVIX anläggning f. giftigt avfall/Röbäck

Vi är emot en verksamhet som innebär stor miljöpåverkan; luft, mark, grundvatten, damm, lukt och buller. På grund av närhet till boende, 200 m från närmsta hus, är detta oacceptabelt. Detta påverkar även fastighetspriserna.

Tungmetaller och organiska föroreningar; sulfitjord, grönlutslam, betongslam, flygaska, förorenat vatten, förorenat aktivt kol m.m. Läckage till luft och mark.

En verksamhet som innebär stora risker och påverkan på människors hälsa. Lagring av mer än 100 000 ton giftigt avfall per år(!) Lägg till 11200 tunga transporter per år. =en varje kvart. Ny forskning visar att partiklar från väg och tung trafik innebär en mkt hög hälsorisk. 

200 m från bostadshus, grundvattenområde, närmaste brunn 350 m, vattenskyddsområde, rekreationsområde och friluftsliv. 


Anna Karin Gustavsson    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Anna Karin Gustavsson lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...