Stoppa biltrafiken på Nordfeldts väg!

Nordfeldts_väg.jpegLekande barn och bilar hör inte ihop. Trots det får vem som helst köra på Nordfeldts väg genom Sundby park och Strängnäs montessoriskolas skolgård.

För alla de hundratals barn som leker, spelar boll eller cyklar till och från skolorna i området innebär trafiken på Nordfeldts väg en risk att bli påkörd och skadad. Den risken ökar vintertid när det är mörkt både vid skolstart och när skolan och fritids ringer ut på eftermiddagen.  

Strängnäs kommuns Trafikstrategi 2040 slår fast att Kommunen ska arbeta för att få samspelet mellan fordon och oskyddade trafikanter säkert” och att ”Gatumiljön ska utformas på ett sätt som i så hög grad som möjligt leder till trafiksäkra beteenden hos trafikanterna.”  

Vi som skrivit under denna namninsamling kräver att kommunen tar sitt ansvar för att förhindra att barn blir påkörda och skadade.

Vi vill att kommunen: 

  1. Sätter upp en bom vid infarten til Nordfeldts väg som stänger ute obehörig trafik,
  2. Sänker hastigheten på vägen till 10 km/h,
  3. Förbättrar belysningen utmed Nordfeldts väg och i området.

Philip Thomasson Lerulf    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Philip Thomasson Lerulf lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...