Stoppa bebyggelsen i skogspartiet mellan Långseleringen & Solleftegatan i Råcksta

stadsradhus1.jpeg

Skärmavbild_2022-01-19_kl._22_.20_.01_.png

Stoppa bebyggelsen av 3 stora 4-våningshus med 115 st lägenheter på den smala skogsremsan mellan de unika radhusen i engelsk stil på Långseleringen och radhusen från 50-talet på Solleftegatan och Njurundagatan.
 
Bebyggelsen i detta område är klassat som riksintresse och gulklassificerat samt att radhusen på Långseleringen är grönklassificerade.
Bevara ABC-staden där dåtidens arkitekter planerade för grönområden mellan bebyggelsen.
Låt ABC-staden och Råcksta trädgårdsstad bestå.  
 
Att Wallenstam vill bygga 3 st stora 4-våningshus i skogspartiet skulle inte bara starkt förändra utan göra att viktig orörd naturmark skulle försvinna och bryta mot den ursprungliga planidén över området med småhusbebyggelse. Att bebygga denna orörda naturremsa skulle ha förödande konsekvenser på naturlivet.
Det är idag ett av få små levande skogspartier som finns kvar i området.
 
Här finns ett rikt djurliv och fågelinventering visar på att det finns minst 10 st rödlistade fågelarter enligt artskyddsförordningen.  
För att få kunna behålla dessa arter i området föreslår utredningen att man ska sätta upp fågelholkar för att skapa bo åt fåglarna. Detta visar på hur pass lite skogsmiljö som kommer finnas kvar mellan Långseleringen och de tilltänka husen.   
 
För att husen ska få något ljus kommer de högra och gamla träden huggas ner och bara låg vegetation kommer att bevaras. Husen längs Solleftegatan och Njurundagatan kommer bli begravda i mörker av dessa 4-våningshöghus och kommer inte släppa igenom ljus som en skog gör idag.  
 
Skogen som finns idag menar de ska finnas kvar men ritningar visar att det inte kommer finnas mycket skog kvar. Det kommer bara bli lägre vegetation om inte de nya husen ska ligga i total skugga från de äldre höga träden.  
 
Detta är bara några anledningar att skriva under namninsamlingen. Få våra politiker att fatta det rätta beslutet att avslå detaljplanen kring detta projekt.  
 
 
Skriv gärna också en egen överklagade och skicka in till
Senast 8/2
 
 
 
 

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Andreas Printz lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...