STOPPA AVVERKNINGEN PÅ ALNTORPS Ö I NORA

alntorp_O.jpeg

För Noras bästa vill vi riva upp beslutet och stoppa avverkningen på Alntorps ö. Detta för klimatet, friluftslivet och den biologiska mångfalden på ön. Låt utlåtanden från experter vara vägledande i öns fortsatta skötsel. 

Ön donerads till staden redan 1926 och detta snart 100-åriga arv bör förvaltas och inte förvanskas. 

Initiativtagare till denna namninsamling är Naturskyddsföreningen i Nora och Nora Biologiska Förening 

Stoppa avverkningen på Alntorps Ö i Nora!


Naturskyddsföreningen i Nora    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Naturskyddsföreningen i Nora lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLER

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...