STOPPA AVVERKNINGEN PÅ ALNTORPS Ö I NORA

alntorp_O.jpeg

För Noras bästa vill vi riva upp beslutet och stoppa avverkningen på Alntorps ö. Detta för klimatet, friluftslivet och den biologiska mångfalden på ön. Låt utlåtanden från experter vara vägledande i öns fortsatta skötsel. 

Ön donerads till staden redan 1926 och detta snart 100-åriga arv bör förvaltas och inte förvanskas. 

Initiativtagare till denna namninsamling är Naturskyddsföreningen i Nora och Nora Biologiska Förening 

Stoppa avverkningen på Alntorps Ö i Nora!


Naturskyddsföreningen i Nora    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Naturskyddsföreningen i Nora kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...