STOPPA 5G EXPERIMENTET MED VÅR MILJÖ OCH HÄLSA NU!

vibryross_ao_4_sv_4651.jpg

Utbyggnad och tester av 5G är i full gång i Umeå utan att miljö- och hälsorisker har utretts. Studenter, barn, gamla och sjuka blir försöksobjekt utan sitt medgivande. Detta trots att experimentet strider mot
både svensk lagstiftning (Miljöbalken kap 2) och Nûrnbergkonventionen.
Vi kräver full öppenhet och transparens från de ansvariga parterna angående Umeå 5G. Vi kräver att experimentet omedelbart stoppas tills en oberoende och grundlig forskningsutredning kan garantera säkerheten för befolkningen och naturen i Umeå.
Jag skriver på för att genast stoppa oetiska tester av 5G:


Evelin Gyllenram, Stoppa 5G- oetiskt experiment Umeå ( Vi bryr oss om varandra)    Kontakta namninsamlingens skapare