STOPPA SVENSKA KYRKANS RIVNING AV HUS SOM GÖR BARNFAMILJ HEMLÖSA!

BARNFAMILJ BLIR HEMLÖSA...B15731A9-976F-4C4A-BE5D-751C5DF95902.jpegUTKASTADE AV KYRKAN!


SVENSKA KYRKAN ERKÄNNER DE GÅR EMOT LAGEN OCH SINA EGNA RIKTLINJER
Svenska kyrkan vägrar ändra beslut som gör oss hemlösa. Detta trots de erkänner från flera avdelningar att det beslut som Sölvesborgs församling gjort strider mot både svensk lag och deras egna strikta riktlinjer.

Vi som drabbas är en vanlig svensk, skötsam familj som inte på något sätt misskött sig.

De har utan någon riktig grund beslutat att riva vårt hem som de för flera år sedan när vi flyttade in beslutat att omvandla till privatboende..Prästgården i Gammalstorp/Sölvesborg.

De går bl.a därmed emot den lag i barnkonvention som råder.

Nedan finns en mer utförlig text som förklarar ärendet och där man kan läsa igenom om man vill.

Läs igenom och ber om att hjälpa oss genom att skriva under för att stoppa rivning och vräkning.

Om man inte orkar läsa hela underlag under den streckade linjen så har här nu stått en kort sammanfattning.

.........................................................................


Ett högst personligt brev från mig till er alla
 

Hej….

Du där som läser detta, läs vidare och i slutet kommer något mycket viktigt att stå.

Dags jag tar bladet från munnen, hur ogärna jag egentligen vill och finner det tämligen genant.

Men i bistra tider har nöden ingen lag och om det jag nu skriver kan vara till gagn på något sätt så har det då ändå tjänat sitt syfte.

Ni som känner mig/känner till mig eller/och följer mig har sett bilden av en glad familj som lever i harmoni och välmående……det är INTE hela sanningen, tyvärr.

Jag och mina två döttrar har en fantastiskt bra relation till varandra…det är sant!

Vi äter en massa delikata maträtter och godsaker som jag tillagar och vi bor i en underbar villa i ett stillsamt och vackert område …. det är sant!

Med vad är det då som INTE stämmer kanske du undrar.

I ett par års tid har jag nu drivit bl.a. en process mot min hyresvärd jag hyr boende av. Det är inte vilken hyresvärd som helst…. utan det är Sölvesborgs församling och Svenska kyrkan.

När jag separerade från min f.d. sambo så var det en tung process och jag sökte stöd hos diakon i ortens församling. Jag och barnen blev erbjudna att flytta in i en av deras f.d.tjänstebostäder, Prästgården i Gammalstorp. Denna fastighet hade de just beslutat i styrelsen att omvandla till hyresbostad för privatperson och vi skrev kontrakt där jag fick besittningsrätt och vi talade om att jag även i framtiden skulle ges möjlighet att köpa ut fastigheten.

Ganska snabbt konstaterade jag att fastighetsskötseln varit kraftigt eftersatt, även om fastigheten i sig var i mycket gott skick.

Strax efter inflytt så meddelar församlingens ansvarige för fastigheten att de beslutat renovera badrummet. Då jag inte hörde något ifrån ansvarige sedan och han inte svarade mig så kontaktade jag ombud via Hyresgästföreningen.

Ombudet fick snart besked om att det inte skulle bli förrän efter sommaren då de inte hann göra det innan. Vi varnade dom om att avloppets problem skulle kunna bli betydligt förvärrat om detta inte åtgärdades och risk fanns för översvämning. Församlingens ansvarige svarade på detta, -Då får vi stå för det sedan och hantera! Ca 2veckor efter detta så blir det en stor översvämning i husets källare och som fördärvade avsevärt av föremål där.

När jag akut söker kontakt med ansvarige hos församlingen så får jag beskedet om att de först inte kan hjälpa till och jag borde hört av mig tidigare?? Jag får själv påbörja den värsta hanteringen av detta och börja utrymma källaren och skyffla vatten i spannar och bära ut. Kallt, skitigt vatten och en gummistövel sprack i en olycka där och resultatet blev en mycket svår inflammation i foten som gick upp i benet och orsakade fruktansvärda smärtor. I över ett års tid haltade jag fram, bitvis på kryckor när smärtorna var som mest outhärdliga och jag inte kunde gå på benet. Över 1år innan skadan läkte.

2st till lite mindre översvämningar hände under åren efter detta. Tillslut satte jag ner foten och krävde att det skulle göras en ordentlig slamsugning och rensning av rör och brunn. Orsaken till problemen visade sig vara dels att huset stått tomt och ingen spolat i över 1års tid sedan förra boende flyttade ut och därmed torkat ut rören och innehåll torkat och bildat proppar. Dessa proppar bestod framförallt av en massa VÅTSERVETTER o.dyl som spolats ner innan vi flyttade in. Med all sannolikhet från den del av huset som tidigare varit offentlig och inrymt hela arkivet och pastorsexpedition för Sölvesborgs kommun.

Någonstans mitt i detta så ser jag att när det installerats en diskmaskin så har man glömt täta hålet i väggen och upptäcker att en massa stora skogsmöss har börjat ta sin tillflykt in i huset genom bl.a. detta hål de inte tillsett täta. 

Vad hände med alla dessa saker som behövde åtgärdas? Jo, oftast efter att jag tillslut fått be ombud via Hyresgästföreningen tala med ansvarige så åtgärdades det. Det där med extra husdjur i form av möss, ödlor och diverse kryp i huset det tyckte dom länge jag faktiskt skulle leva med. Till kommunens Miljöförbund svarade man att jag ju faktiskt fick förvänta mig sånt här när man bor ute på landet…..ursäkta vad?! Skulle detta innebära att de som bor i städerna faktiskt få acceptera ex duvskit överallt och att stads råttor tar över deras boende….eller?

Nu tyckte dock den ansvarige hos Sölvesborgs församling det gått så långt att han tyckte det var dags att sätta mig på plats och få mig förstå att vill jag ha Svenska kyrkan och Sölvesborgs församling som hyresvärd…ja då får jag se till att acceptera att jag som hyresgäst inte kan förvänta mig att de skall agera enligt vårt avtal. (Avtalet som ger mig besittningsrätt men ger mig skyldighet att vårda boendet och omedelbart informera hyresvärden om ex skadedjur och andra brister.)

Sölvesborgs församlings ansvarige för fastigheten skrev helt sonika ett mejl till mitt ombud hos Hyresgästföreningen och uttalade ett hot som innebar att om jag hade mage begära något av dom som hyresvärd så skulle han minsann ställa till det för mig. Uppenbarligen trodde han att jag uppburit något bostadsbidrag jag inte skulle ha haft rätt till och nu tänkte han minsann hota mig med att han isåfall tänkte anmäla mig …. .för vad? Jag har aldrig fått något sådant felaktigt bostadsbidrag men jag kan mycket väl tänka mig var dessa vilseledande uppgifter kom ifrån. Förmodligen från samma källa tänker jag som i flera års tid ägnat sig åt att försöka dra undan mattan för mig då jag haft fräckheten att inte vilja ingå i en relation med personen i fråga. Mina farhågor blev bekräftade då ansvarige för bostaden på en direkt fråga svarade att det stämde denne person varit i kontakt med dom. Efter att jag kontaktat bostadsansvariges chef i kommunen och ställt frågan om de verkligen tycker det ok att deras politiker använder hot mot ensamstående mammor så avgick ansvarige strax därefter som kontaktansvarig …. blev det lite för känsligt tro? Allt fanns ju i skriftligt bevis också så svårt slingra sig ur det.

Besvärlig som jag tydligen är med att påtala till hyresvärd de saker som det enligt avtal står att jag skall göra så meddelade de raskt till mig, -Det är lika bra vi river SKITEN! (exakt ordval)

Helt ärligt så trodde jag bara det var ett utfall av dåligt dagshumör från ansvariga och inte betydde något …. Men ack så fel jag tog.

Kort därefter får jag av en tillfällighet höra ryktet om att Sölvesborgs församling på nästa kyrkofullmäktige möte skall hantera ärendet och där rösta om Gammalstorps prästgårds framtid.

Jag närvarar vid mötet och har bett om att få ordet och jag ställer mig upp och vädjar till styrelsen som sitter där och representerar Svenska kyrkan och Sölvesborgs församlingsverksamhet och dess alla medlemmar. Jag vädjar om att de skall betänka att det inte är ”bara ett hus” utan att det även är ett hem som de skall besluta om att riva eller sälja.

Det jag skall säga är att det då i det läget faktiskt var den tidigare ansvarige för bostaden som anförde om att han ansåg det vara en kapitalförstörelse att riva fastigheten och att han tyckte det skulle gå på återremiss för vidare utredning…detta röstades ner.

Det jag sett är att människor ibland tenderar tro att om man hörs riktigt mycket och med hög stämma skriker ut sin åsikt, ja då är man nog även en person som förstår det här och är då en bra ledare. Ser framför mig bilden av en fårskock som följer ledaren med bjällran och utan att ifrågasätta om vart det bär. Då gäller det verkligen att det är en klok ledare som leder flocken rätt och inte in på irrvägar.

Detta kyrkofullmäktige möte urartade till att det inte gick att rösta genom att säga jag eller nej till förslaget då denna ”ledare” gapade så högt för att överrösta, så det blev handuppräckning istället.

Ifrån talarstolen hörde jag sedan den ena efter andra lägga fram sina argument. Enda argumentet för att riva fastigheten var då att de annars skulle förlora marken huset står på. Jag hörde ingen ta upp något av de andra alternativ jag tagit upp och gett som förslag. Fanns ju flera olika alternativ som att jag ville göra underlättningar för dom i hyreskontraktet, arrendera osv. Jag bad om att få ordet för att påtala detta om att de utelämnade andra alternativa lösningar. Jag nekades få säga något.

De höll sin röstning och med bara några personers röstmarginal klubbade dom att riva vårt hem.

Efter mötet gick jag fram och samtalade med en av de som talat för rivning och om hur de inte kunde förlora marken. Jag frågade henne om de har planerat något annat för mitt och barnens boende och mark och fick det kryptiska svaret, - Vi bor ju i ett mångkulturellt samhälle och det måste vi acceptera!? …..eh VA? Blev satt ur fattning då detta inte var ett väntat svar och inte förstod på vilket sätt det hade med mitt och barnens hem att göra.

Några månader efter beslut om rivning så sände Sölvesborgs församling ut en besiktningsman för att gå igenom huset. Han gick igenom hela huset och skakade på huvudet och upprepade gång på gång, -Vem i hela friden har kommit på dumheten om att riva denna fina fastighet…så här gör man ju bara inte! Han uppmanade mig försöka rädda huset och höra med min hyresvärd om att få köpa ut det istället. Behöver jag ens tillägga att fastigheten lämnades HELT UTAN NÅGON ANMÄRKNING! Det är en byggnad i mycket gott skick som jag tidigare nämnt…ansvariga bara som inte skött fastighetsskötseln som sig bör i varje fastighet som Svenska kyrkan äger och som vi som medlemmar eller vi som betalar kyrkoskatten mm bidrar till. Anmärkningsvärt är det även att de först beslutar om rivning innan de ens kontrollerat fastighetens skick…verkligen slöseri med tid och pengar.

Svenska kyrkan är inte längre statlig men som någon sade, den förmögenhet den har och så mycket som givits i gåvor, skatter mm så är det underligt att de så lättvindigt begår kapitalförstörelse för sin egen cynisms skull och för att enskilda kan få utlopp för sin hybris.

En rivningsansökan inlämnas till kommunen sedan och jag får från deras handläggare besked om att de innan de kan gå vidare i ärendet inväntar besked från räddningstjänst, miljöförbundet och länets byggnadsantikvarie. Senare tas ett beslut om att bevilja rivning. Kommunens handläggare tar ett s.k. delegationsbeslut och gör den egna bedömningen att rivningslov kan ges. När jag sedan nystar i detta så visar det sig att enligt PBL lagen vid rivning måste tillsättas minst en opartisk och certifierad kontrollansvarig. Endast för undantagsfall med s.k. ”enkel byggnad”, vilket innebär byggnad som inte krävts byggnadslov för så behövs ingen sådan tillsatt kontrollansvarig.

Gissa vem församlingens styrelse utser, självklart den mest drivande i frågan och den som höjde sin stämma högst. Som ni kanske förstår är han varken opartisk eller certifierad. Det visar sig ännu tydligare när han vägrar svara på de frågor kommunens handläggare ger honom från länets ansvarige byggnadsantikvarie. Nej, jag tänker inte svara på några frågar, skiten ska rivas NU! skallar han och upprepar sin övertygelse om detta, liksom han tidigare gjort i Hyresnämnden men då blivit åthutad om att de där inte bryr sig om vad han sitter och beslutar om, då de i nämnden följer lagen.

Enligt Förvaltningslagen så står det bl.a. att: Ett beslut som kan antas påverka någons situation på ett inte obetydligt sätt skall innehålla en klargörande motivering. Det står även att direktionsbeslut som då innebär att en enskild handläggare själv skulle få fatta beslut om, endast får göras om det är ett solklart fall. Detta fall är definitivt inte solklart, vilket gör att ärendet skulle ha lagts vidare till byggnadsnämnden och inte den enskilda handläggaren att besluta om. Byggnadsantikvarie ifrågasätter handläggarens beslut om att hon tänker kring gå bestämmelserna och det hon tidigare begärt från den tillsatte ansvarige. Han skriver att han tycker det är märkligt då det borde vara kommunen som bestämmer i detta och inte den som vill riva om vilka frågor som ska eller inte ska besvaras.Jag får mig sänt korrespondensen mellan kommunens handläggare och byggnadsantikvarie och ser där allt, svart på vitt.

Uppsägning går i slutet av 2020 upp i Hyresnämnden. Där kommer bl.a. samma man som drivit frågan i församlingens styrelse närvara och han säger att ”NU SKA DET RIVAS OCH SÅ ÄR DET MED DET!” Det har vi redan bestämt i kyrkans styrelse. Han säger även att han inte vet om och förstår varför de skulle hjälpa till att isåfall ordna en ersättningsbostad. Domaren beslutar att riva min uppsägning.

Lycklig över detta så skriver jag till stiftsjuristen i Lund som jag haft tidigare kontakt med och diskuterat och rådfrågat i ärendet. Han svarar mig, -Det var ju goda nyheter. Hoppas att ni nu kan gå vidare på bästa sätt.

I min förhoppning så tror jag att allt nu skall vara klart och att Sölvesborgs församling skall vara villiga gå vidare på det sätt som de från start lovat mig eller i värsta fall vilja omförhandla hyresavtalet.

Så i början av förra året slog en riktig köldknäpp till och därför frågade jag om allt nu var klart och godkänt för att elda i den öppna spisen i vardagsrummet. Jodå, bedyrade man … det är bara och sätta igång att elda. Jag köpte glad i hågen ved och lastade hem. När en väninna som jobbar vid räddningstjänsten fick nys om det så blev det stopp! -Du tänder inte en brasa sade hon bestämt! Inte utan att du får besked och bekräftelse på att det verkligen skett en godkänd besiktning av sotare. Bäst göra som hon sade för jag förstod hennes argument om att jag inte nog längre skulle vara så godtrogen och lita på vad vissa säger.

När jag efter tjat äntligen får fram när besiktningen gjordes senast så förstår vi att något inte stämmer och jag kontaktar sotaren i kommunen. Där möts jag av förvåning då de svarar att de sänt ut brev med den obligatoriska tiden för att komma men då fått svaret att det inte bor någon i huset!? Jag kan säga att jag blev urförbannad när jag förstår de ljugit och att det kunde vara jättefarligt att elda i spisen och att det enligt lag inte var godkänt. Tillslut så fick jag hit sotare i alla fall som ordnade med allt så det blev godkänt. Hade jag innan eldat så hade resultatet kunnat ha blivit förödande med i bästa fall rökutveckling in i huset och i värsta fall hade en husbrand kunnat ha startat.

I våras började de sedan mejla mig vidarebefordrade Blocket annonsen på olika bostäder. Jag markerade att detta inte var att likställa med att erbjuda en ny bostad. Jag har på i princip alla sätt jag kan letat efter en ny bostad till mig och mina barn i kommunen men dessvärre går det inte att finna någon som vi kan få.

I slutet a våren kom ytterligare en uppsägning och jag bad mitt juridiska ombud på Hyresgästföreningen om att omedelbart lägga in om att jag emotsatte mig detta. Ombudet vägrade och sade att tidsfristen för uppsägningen skulle löpa ut först och sedan fick hyresvärden ansöka om handläggning hos Hyresnämnden. Nu vet jag det var fel och att hon visst det skulle kunna ha motsatt sig uppsägningen på en gång och jag förstår att detta var p.g.a. hennes oengagemang och ovilja att behöva göra något i ärendet. Nu i höst, september så var det ännu en förhandling i Hyresnämnden och det nya ombudet som tillsatts verkade fortsatt lika oengagerad. Själv tänkte jag att det var ett solklart fall då de rivit uppsägningen förra gången och hyresvärden ännu inte tagit sitt ansvar om att erbjuda en ersättningsbostad. Här tog allt en helt annan vändning och denna gång hade de som representerade Sölvesborgs församling anlitat en egen advokat. De sade att de inte var ett fastighets bolag och därmed inte bör påläggas ordna ny bostad till mig och barnen. Redan dagen innan förhandlingen hade mitt ombud ringt mig och sagt att efter hon talat med den domare som skulle ha förhandlingen ville att jag skulle förbereda mig på att förlora.

Jag ställde mig helt undrande till hur domaren som hon påstod, redan beslutat om utgången innan jag ens hörts och det varit en förhandling. Samma domare som i förra förhandlingen men med en helt annan utgång. Nu vägrade det lyssnas på mig och församlingens advokat fick domaren på sin sida om att de inte behövde ordna ny bostad ens. Jag ifrågasatte detta och sade att de visserligen inte är ett fastighetsbolag men de är ett av landets största fastighets och markägare. Påtalade att det även stod en annan äldre prästgård tom inne i stan och om det isåfall inte vore mer rätt att de isåfall erbjöd oss denna bostad. Nej, det kunde vi inte få då tillsatt ansvarig från församlingen och Kyrkoherden som närvarade sade att denna bostad hade de tänkt låta några hantverkare bo i nästa år då en kyrka i stan skall renoveras. Detta argument godtog förvånande nog både mitt ombud från Hyresgästföreningen och domaren. De ansåg att tryggheten av ett bestående boende för en barnfamilj vägde mindre än att en kort period låta några hantverkare bo där. Jag sade till mitt ombud i paus av förhandlingen att om det går illa så vill jag överklaga och frågade om man kunde göra detta och hur isåfall. Svaret blev från henne att överklaga kan man göra men att vi inte behövde diskutera det nu utan att ta den diskussionen efter förhandlingen isåfall.

När domaren läste upp sammanfattningen av förhandlingen sade hon felaktigt uttryckt som att jag frivilligt gått med på en förlikning om att flytta. Jag stoppade henne och sade att detta INTE stämde då jag inte frivilligt gått med på något alls i förlikning och att det som kom isåfall var mig påtvingat.

Pandemi-tider så Hyresgästföreningen har gjort det lätt för sig och trots att restriktionerna då var lättade så vidhöll de det behagliga och mindre kostsamma beslutet för sig om att inte delta i några förhandlingar personligen utan att delta bara digitalt. Så direkt efter förhandling och jag satt mig i bilen ringer jag upp henne och säger att nu måste vi in med en överklagan omgående. Gissa om jag blev chockad när hon frankt svarar mig, -Men det kan du ju inte nu när förlikning ingåtts. Då går det inte att överklaga!

-VA!? Vad menar du sade jag. Detta visste du ju om att jag uttryckligen sagt och ville göra och redan innan förhandlingen påtalat om det, om det mot all förmodan skulle gå så som det nu gjort.

När handlingarna från Hyresnämnden kom så ser jag att det står felaktigheter då det bl.a. saknas saker som var i vikt för ärendet. Saker som min motpart lovat och sedermera kunde glatt avstå från då det missats stå med. Vid min kontakt med domaren och där jag påtalade att hyresvärden brustit i de saker som faktiskt ålagts dom så fick jag till svar, det var inget som kunde göras något åt.

Under lång tid därefter förde jag konversationer i både tal och skrift med bl.a. mitt ombud från hyresgästföreningen och sedan då det inte gick att få till en dialog med henne då hon vägrade göra en överklagan då hon hävdade bestämt att det inte gick göra. Jag talade även med en av hennes chefer och jag fick till slut i alla fall ett erkännande om att deras jurist sagt fel då hon sagt att det inte går överklaga utan istället skulle ha sagt att hon tror det kanske kan bli svårt att överklaga, det är en juridiskt väldigt stor skillnad på dessa formuleringar.

Vid kontakt med Hyresnämnden igen så får jag mig tillsagt att jag nu måste bereda mig för den kommande avflytten och verkställigheten då tiden för att kunna överklaga gått ut. Det var efter detta jag igen hade vänt mig till Hyresgästföreningen för att fråga varför deras ombud ljugit och sagt att det inte går överklaga.

Jag kontaktar Svenska kyrkan i Lunds stift som står över den församling som är min hyresvärd. Någon kontakt med högsta ansvariga där, biskop Johan Tyrberg det får jag inte. Hans sekreterare meddelar att han inte tar emot samtal utan jag får tala med någon annan hos dom(stiftsjurist) Där får jag bara svar sedan att alla församlingar själva får ansvara för sina beslut.

Efter detta ringer jag egendoms förvaltaren i Lunds stift och hon var trevlig. Hon säger att hon berörs mycket illa av att höra det jag råkat ut för. Hon frågar om styrelsen i Sölvesborgs församling har gjort en s.k.barnkonsekvensanalys. Detta har jag aldrig tidigare hört talas om och kan svara henne att det inte har gjorts och inte heller står med i beslutet. Jag får då veta att styrelsen gått helt emot de strikta riktlinjer denna kyrkliga organisation har och de har inte gjort en barnkonsekvensanalys enligt den lag om barnkonvention som vårt land antagit och som de överallt i sina texter påtalar om i sitt arbete och hur viktigt detta är och är riktlinjer för dom. Detta innebär att de bl.a. frångått den formalia som de måste följa för att ha beslutsmässighet.

Vid detta lag har jag anlitat en egen advokat som hjälper mig.

Jag får i ett svar från de ansvarige i frågan från Sölvesborgs församling nu veta att de inte tänker diskutera några förhandlingar med mig, utan det är bara för mig att packa ihop och flytta. Då har jag  påtalat att jag och barnen verkligen inte har någon annanstans att flytta. Tilläggas bör att de även svarar att tidsfristen gått ut och att jag hade 3v på mig att överklaga deras beslut om uppsägning, rivning hos Domkapitlet…..VA, vad är detta tänker jag som inte är så insatt i hur till fullo denna organisation är uppbyggd.

Det visar sig nu att trots jag sedan år tillbaka fört dialog med min hyresvärd, Sölvesborgs församling och andra i Lunds stift aldrig någonsin fått berättat detta av dem. Att de har en ”intern domstol” och jag i 3v efter beslut kunnat överklaga dit. De formulerar sig t.om, -vi förstår att det kan verka hårt men man får skylla sig själv om man inte vet detta! Då har både jag och ombud varit i kontakt med dom otaliga gånger och de har tigit om detta och därmed gjort sig skyldiga till att undanhålla viktig och ev. avgörande information i ett ärende.

Sista tiden har jag varit i samtal med representant för Barnombudsmannen och som påtalade även han sin vetskap om att Svenska kyrkan i alla de ärende som handhas där måste göra en barnkonsekvensanalys enligt deras riktlinjer.

Jag har även talat med avdelningen i Uppsala som sköter barnkonventions avdelningen för hela svenska kyrkan. Även där gavs jag samma svar. De beklagade den situation jag och barnen hamnat i och sade att det här inte lät rätt och riktigt men att de inte befann sig i position över stiftet utan ”bara” på en annan avdelning och de uppmanade mig att ringa deras huvudkontors juristavd.

Efter att under en tid försökt nå någon där så fick jag istället tala med chefen på juristavd för Lunds stift. Hon kunde inte nog beklaga min och barnens situation och hon intygade det jag redan visste genom konversationer med andra. Att Sölvesborgs församlingsstyrelse begått ett grovt fel som varken gått enligt lag eller deras strikta riktlinjer inom organisationen som de har att följa.

Men, tillägger hon… varje församling är fristående och fattar sina egna beslut och därför kan jag bara beklaga det inträffade men vi kan inte göra något.

Detta trots att de så högtidligt på ex deras hemsida så fint står:

*Svenska kyrkan står bakom varje människas grundläggande rättigheter så som det uttrycks i FN.s deklaration om de mänskliga rättigheterna (däri ingår barnkonventionen som motsätter sig vräkning av barnfamiljer)…..

*Svenska kyrkan vill rikta strålkastarljuset mot orättvisor, maktmissbruk och kämpa mot förtryck var den än finns. Självklart behöver vi också ta itu med orättvisor och maktmissbruk och så vidare när det finns inom Svenska kyrkan eller hos kristna.

*I Svenska kyrkan vill vi verka för barnens bästa. Barnet har en särställning i kristen tro. I kyrkans verksamheter gör vi barnkonsekvensanalyser när vi fattar beslut. För att bedöma om beslutets konsekvenser är positiva eller negativa för barnet används FN.s deklaration om barnets rättigheter (i förtydligande så innebär det bl.a. ett tryggt boende)

Som ett känt bibelcitat säger ” På deras frukt skall ni känna igen dem ….. så bär varje gott träd en god frukt, men ett dåligt träd bär dålig frukt”.

Det jag tycker är så djupt tragiskt är att det finns inom även den Svenska kyrkan bra människor med gott hjärta och en uppriktig vilja att verka för det den kristna tron står för. Jag har mött många riktigt fina personer ur dess organisation och jag ställer mig undrande till vad de egentligen måste tycka.

Är det verkligen så att ju högre upp i skiktet i hierarkin man kommer i ex samhället eller en organisation så omsluts man av en tystnads kultur och en slags nepotism där man håller varandra bakom ryggen istället för att våga agera och säga ifrån.

Som det ser ut just nu så har jag och mina barn bara kvar vårt hem fram till den 21 januari, dvs bara liten tid till och sedan vet vi inte i dagsläget var vi skall ta vägen.

Detta för att någon inom styrelsen i Svenska kyrkan i Sölvesborgs församling fått för sig att de inte längre vill vara hyresvärdar och vill ägna sig åt sin ”huvudverksamhet” och enda sättet att uppnå detta är att riva en fin prästgård och bryta sitt löfte och avtal med en barnfamilj, bestående av en ensamstående mor och hennes två döttrar och därmed göra dom hemlösa.

Frågan jag ställer mig är: -Vad är då Svenska kyrkans uppgift? Lyder den och går enligt sitt trosförbunds kristna riktlinjer och landets lagar bara när det passar dom för stunden?

Varför säger den ena efter andra inom de styrande och med ansvar där att de beklagar fel begåtts men kan inte hjälpa till att åtgärda problemet? Skall det verkligen behöva ta så lång tid att saker ur historia istället senare återaktualiseras för att få den Svenska kyrkan att krypa till korset och be om ursäkt och åtgärda de fruktansvärda övergrepp de gör mot människors trygghet. Eller kan de förmå sig att i nutid när felet begås snabbt agera.

Sitter de styrande på ouppnåeligt höga hästar, så att de behagligt kan luta sig tillbaka och säga sedan att de ”inte hört-inte sett-och vet inget”. Då kan man ju inte anklagas för att ha gjort fel…ELLER HUR!

Varför skriver jag detta nu …. ja, det är plågsamt att behöva göra det och känns väldigt naket och sårbart. Men jag har valt att göra det för en AKUT saks skull och det är att få spridning på detta för att med förhoppning hitta fram till någon som kan Rädda situationen.

Ni förstår, de styrande i den kyrkan som nu valt att inte längre kalla sig en Statskyrka men som i högsta grad ingår under det statliga styret och som vi alla som medborgare i Sverige på ena eller andra sättet under vår levnad (eller därefter) kommer i kontakt med och som ex har haft en ekonomisk omsättning för bara det Stift (Lunds stift), där Sölvesborgs församling ingår i som varit på hela 92miljoner, varav 70miljoner i utdelningsbara resultat under senaste redovisningsår.

För dom är det kanske inte så mycket med att lägga bortåt en halv miljon för att riva och sanera marken där det just nu står ett hus som är en barnfamiljs hela trygghet och hem.

Detta ovan beskrivna händelser är bara ett utdrag från det som Sölvesborgs församling utsatt oss för.

Svenska kyrkan är en oerhört viktig mötesplats för våra svenska traditioner, jämväl för öppenhet, respekt och samarbete för/med andra kyrkliga institutioner och samhällsuppehållande organisationer m.fl.

Det jag verkligen vill be er var och en som läser detta är att dela, dela, dela och vi får se vart det kan leda till. Och om någon i något av dessa led skulle känna någon som sitter i en position att kunna påverka så att detta kommer fram till den det behöver nå så håller jag tummarna för det.

För just nu känns det väldigt tröttsamt, sömnlöst och oerhört ledsamt.

Så jag vill verkligen be alla att dela detta för att dels hjälpa oss hitta en väg ut men även för att nå fram till väcka en stor tankeställare om vad som händer. Förhoppningsvis så kommer information om detta inlägg och ärendet att nå högre upp och till de som behöver veta för att kunna kräva ändring av rivningsbeslut och att vi får bo kvar.

Till dig som tagit dig tid att läsa allt detta vill jag rikta ett jättestort TACK!

Tack extra mycket om du skriver under och du delar vidare!

Jag vill tillägga att jag är glad att jag är en så pass lugn och stabil person och med ett järnpsyke som inte i första taget ger upp men nu har all min okuvliga styrka faktiskt blivit en svaghet känns det som då jag känner mig väldigt väldigt trött.

Ber nu om Din hjälp med en namnunderskrift för att försöka stoppa beslutet om att riva Gammalstorps prästgård och därmed göra en barnfamilj hemlösa. Utan att vi istället får rättighet att få bo kvar.

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Jane Afredus lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...